Οικονομία & Αγορές
Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019 12:18

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - Συμφωνία ΕΥΔΑΠ με το Ελληνικό Δημόσιο

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2019     Συμφωνία ΕΥΔΑΠ με το Ελληνικό Δημόσιο   Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, ενόψει της ανανέωσης του αποκλειστικού της δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης ...

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2019

 

 

Συμφωνία ΕΥΔΑΠ με το Ελληνικό Δημόσιο

 

Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, ενόψει της ανανέωσης του αποκλειστικού της δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητάς της, η Εταιρεία σε συμφωνία με το Ελληνικό Δημόσιο πρόκειται να παρατείνει την υπάρχουσα μεταξύ τους Σύμβαση για έξι (6) μήνες, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι σχετικές διαβουλεύσεις. Η προαναφερθείσα συμφωνία θα τεθεί για επικύρωση στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ, αύριο Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019.