Οικονομία & Αγορές
Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019 18:40

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Επισυνάπτεται σχετική Ανακοίνωση για εκκίνηση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων ΜετοχώνΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ


Επισυνάπτεται σχετική Ανακοίνωση για εκκίνηση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ