Οικονομία & Αγορές
Δευτέρα, 17 Απριλίου 2006 15:41

ΣΕΒ - ICAP: Η πορεία της βιομηχανίας το 2005

ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ πωλήσεων και μεικτών κερδών παρατηρείται στη μεταποίηση, εάν εξαιρεθεί ο κλάδος της διύλισης πετρελαίου, όπως προκύπτει από τις λογιστικές καταστάσεις του 2005 που είδαν το φως της δημοσιότητας έως την 31η Μαρτίου 2006. Τα καθαρά κέρδη εμφανίζουν μικρή αύξηση που οφείλεται όμως σε εξωλειτουργικούς παράγοντες, όπως αναφέρουν ο ΣΕΒ και η Icap σε κοινή τους έρευνα για τη βιομηχανία.

Στην ενέργεια-ύδρευση, υπήρξε, λόγω των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΕΗ, ασθενής αύξηση στις πωλήσεις και σημαντική επιδείνωση της κερδοφορίας που μπορεί ευθέως να αποδοθεί στην αύξηση της τιμής των καυσίμων.

Στον κατασκευαστικό τομέα καταγράφεται σημαντική κάμψη στον κύκλο εργασιών και στην κερδοφορία.

Όπως αναφέρεται στην κοινή έρευνα ΣΕΒ – Icap, η μεταποίηση αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό στην εσωτερική και στις διεθνείς αγορές. Κατά το 2005 φαίνεται ότι γνώρισε απώλεια ανταγωνιστικότητας και μεριδίων αγοράς. Το βάρος των προσπαθειών θα πρέπει συνεπώς να δοθεί στην βελτίωση της παραγωγικότητας, στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, στη συγκράτηση του κόστους, καθώς και σε ποιοτικούς παράγοντες που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα. Από τα έως τώρα δημοσιευθέντα στοιχεία φαίνεται μάλιστα ότι οι κακές επιδόσεις στις πωλήσεις και τα αποτελέσματα της μεταποίησης συνδέονται με το μέγεθος των μονάδων. Δηλαδή, μειούμενου του μεγέθους της εταιρείας αυξάνεται το ποσοστό εκείνων που υπέστησαν μείωση πωλήσεων.

Στον τομέα ηλεκτρικού ρεύματος φυσικού αερίου και νερού, τα αποτελέσματα επηρεάζονται καταλυτικά από τις επιδόσεις της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Η κερδοφορία της ΔΕΗ υπέστη το 2005 σοβαρή επιδείνωση που αποδίδεται στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου, αλλά και σε δαπάνες που αφορούσαν την απόκτηση δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.

Στον κατασκευαστικό τομέα, παρότι το δείγμα των ισολογισμών που έχουν δει μέχρι στιγμής το φως της δημοσιότητας είναι μικρό, φαίνεται ότι το 2005 υπήρξε ραγδαία επιδείνωση στα αποτελέσματα χρήσης. Εκτιμάται ότι οι πωλήσεις και η κερδοφορία (μεικτά και καθαρά κέρδη) υπέστησαν μεγάλες μειώσεις.

Η επιδείνωση αυτή, όπως υπογραμμίζεται στην έκθεση ΣΕΒ - Icap, προφανώς αντανακλά το τέλος των ευεργετικών επιδράσεων της Ολυμπιάδας του 2004 στον τομέα των κατασκευών, αλλά και την σημαντική μείωση των δημοσίων επενδύσεων προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι γνωστές δημοσιονομικές δυσκολίες.