Οικονομία & Αγορές
Πέμπτη, 07 Δεκεμβρίου 2017 13:14

Κλήση στην ανάπτυξη έκανε η Wind την περσινή χρήση

Σε τροχιά ανάπτυξης των εσόδων της έχει εισέλθει η Wind, σύμφωνα με τον επίσημο ισολογισμό της για την προηγούμενη οικονομική χρήση, με το τελικό αποτέλεσμα, ωστόσο, να παραμένει ζημιογόνο.

Από την έντυπη έκδοση

Της Τέτης Ηγουμενίδη
tigoum@naftemporiki.gr

Σε τροχιά ανάπτυξης των εσόδων της έχει εισέλθει η Wind, σύμφωνα με τον επίσημο ισολογισμό της για την προηγούμενη οικονομική χρήση, με το τελικό αποτέλεσμα, ωστόσο, να παραμένει ζημιογόνο.

Στα θετικά που περιλαμβάνει η ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας είναι η αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) για το 2016 έναντι 2015, κατά 6,9%, στα 90,6 εκατ. ευρώ.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ήταν 92,9 εκατ. χωρίς τις κτήσεις αδειών, ενώ ως αποτέλεσμα των επενδύσεών της αναφέρεται η επέκταση της πληθυσμιακής κάλυψης δικτύου κινητής LTE στο 78%.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, η αγορά κινητής τηλεφωνίας αναμένεται φέτος να επιστρέψει σε ανάπτυξη, ενώ το πλήθος των απελευθερωμένων γραμμών σταθερής τηλεφωνίας (ΑΠΤΒ) θα σταθεροποιηθεί. Η Wind έχει στόχο να επεκτείνει περαιτέρω την πελατειακή βάση σταθερής τηλεφωνίας με ρυθμό αύξησης μεγαλύτερο από αυτόν της αγοράς, ενώ τεχνολογικά επικεντρώνεται στην εγκατάσταση υποδομών δικτύων νέας γενιάς (NGN) και στο λανσάρισμα τηλεοπτικών υπηρεσιών που προγραμματίζεται για τις αρχές του 2018. Όπως προστίθεται οικονομικός της στόχος για την τρέχουσα χρήση είναι να πετύχει μεσαίο προς υψηλό μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης στο EBITDA και να έχει κεφαλαιουχικές δαπάνες 95 με 100 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Wind συμμετέχει ιδιαίτερα ενεργά στη διαδικασία για την εξαγορά της Cyta Ελλάδος και όπως εκτιμάται, εφόσον προηγηθεί, θα προσθέσει μια κρίσιμη μάζα συνδρομητικής βάσης με αποτέλεσμα να βελτιώσει τη θέση της στην αγορά.

Η Wind δεν έχει δάνεια στις ελληνικές τράπεζες. Στο τέλος του 2016 είχε ανεξόφλητο ομολογιακό δάνειο ύψους 294,8 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 8,74% πληρωτέο σε τριμηνιαία βάση και το οποίο έχει συνάψει με τη μητρική της εταιρεία Crystal Almond. Το ομολογιακό έχει ημερομηνία λήξης 15 Ιουλίου 2023 (με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης έως τις 15 Ιουλίου 2025).

Αναλυτικότερα, τα συνολικά έσοδα της Wind το 2016 αυξήθηκαν 2% στα 488,8 εκατ. ευρώ έναντι 479,3 εκατ., με τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεφωνίας να συμβάλουν σε ποσοστό 82,7%. Τα έσοδα από τη διασύνδεση αντιπροσωπεύουν το 12% των συνολικών, οι πωλήσεις συσκευών τηλεφωνίας και λοιπών αξεσουάρ το 2,7% και τα έσοδα από περιαγωγή το 1,6% (τα έσοδα από την περιαγωγή αυξήθηκαν κατά 3 εκατ. ευρώ εξαιτίας της μεγαλύτερης κίνησης σε δεδομένα από πολίτες ΕΕ σε συνδυασμό με τη βελτίωση του δικτύου κινητής της εταιρείας).

Η αύξηση των εσόδων συνολικά αποδίδεται κυρίως στα αυξημένα έσοδα από τηλεφωνικές υπηρεσίες κατά 4 εκατ. ως αποτέλεσμα της επέκτασης της συνδρομητικής βάσης στη σταθερή τηλεφωνία.

Το κόστος αγορών και υπηρεσιών αυξήθηκε 0,5% από 331,5 εκατ. σε 333,2 εκατ. και μεταξύ άλλων αύξηση κατά 0,8 εκατ. σημείωσαν οι διαφημιστικές και προωθητικές ενέργειες.

Το 4ο τρίμηνο πέρσι αυξήθηκαν τα έσοδα της κινητής για πρώτη φορά μετά το 2008. Οι καθαρές συνδέσεις σταθερής που προσέθεσε ήταν 46.000, με το σύνολο να έχει διαμορφωθεί σε 0,6 εκατ. (συν 9% σε σύγκριση με την περσινή περίοδο).

Οι συνδρομητές της Wind στην κινητή ήταν στο τέλος του 2016 3,1 εκατ., με τους πελάτες συμβολαίου να είναι 0,8 εκατ. και της καρτοκινητής 2,4 εκατ. Το μέσο μηνιαίο έσοδο ανά συνδρομητή συμβολαίου κινητής (outgoing ARPU) διαμορφώθηκε στα 19,4 ευρώ (αύξηση 1,5%), ενώ το μέσο έσοδο ανά συνδρομητή καρτοκινητής (outgoing ARPU) στα 3 ευρώ (αύξηση 18%). Το μέσο μηνιαίο έσοδο ανά συνδρομητή σταθερής (LLU outgoing ARPU) παρέμεινε σταθερό 21,1 ευρώ.

Οι ζημιές χρήσης κατά την προηγούμενη χρήση ήταν 96,2 εκατ. από 91,8 εκατ., ενώ τα χρηματικά διαθέσιμα 10,6 εκατ. ευρώ, από 33,9 εκατ. Τα έξοδα προσωπικού αυξήθηκαν 5% από 46,8 εκατ. σε 49,2 εκατ. κυρίως ως αποτέλεσμα των αυξημένων προβλέψεων για management bonus και ωρίμανσης των προγραμμάτων παροχών δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών.