Οικονομία & Αγορές
Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2006 21:07

Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης από το Δήμο Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων υλοποιεί μέσω του Κέντρου Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου Αθηναίων το Σχέδιο Δράσης: «Αθήνα - Στήριξη και Συμβουλευτική με προορισμό της Απασχόληση».

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ωφελούμενοι οι δημότες Αθηναίων καθώς και όμορων δήμων με ιδιαίτερη έμφαση σε:

- Μετανάστες

- Γυναίκες αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών

- Μακροχρόνια ανέργους

- Ανέργους άνω των 45 ετών

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας στα τηλέφωνα: 210 5221403, 210 5220875 καθώς και στη διεύθυνση Βούλγαρη 11 (10:00 - 14:00).