Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΠΠΑΚ x x
ΒΙΟ x x
ΜΕΤΚ x x
ΟΛΠ x x
ΠΕΤΡΟ x x