ΟΑΣΑ: Τηλεματική και ηλεκτρονικό εισιτήριο

Σάββατο, 03 Μαρτίου 2012 08:04
A- A A+

Στη δεύτερη φάση τους, δηλαδή στην κατάθεση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, προχωρούν τα έργα ΣΔΙΤ για το Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ηλεκτρονικό εισιτήριο) για τις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ και το Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών και Διαχείρισης Στόλου (τηλεματική) για τον ΟΣΥ (πρώην ΕΘΕΛ και ΗΛΠΑΠ), καθώς απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το σύνολο των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων που έγιναν από υποψηφίους αναδόχους κατά των αποφάσεων προεπιλογής των υποψηφίων για τα δύο έργα.

Ειδικότερα, το έργο της τηλεματικής, ο διαγωνισμός αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, υποστήριξη λειτουργίας, συντήρηση και τεχνική διαχείριση ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης επιβατών. Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει τη λειτουργία του για διάστημα δώδεκα ετών, ενώ το κόστος του έργου υπολογίζεται ότι θα φτάσει στα 52 εκατομμύρια ευρώ.

Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, προεπιλέχθηκαν έξι εταιρικά σχήματα, από τα συνολικά εννέα που είχαν εκδηλώσει αρχικά το ενδιαφέρον τους. Τα σχήματα είναι τα εξής: Intracom IT Services - Intracom Κατασκευές, Τέρνα Ενεργειακή - Unisystems, Elsag Datamat - Swarco, G4S Hellas Holding - G4S Telematix, Ericsson Hellas, ΑΤΕΣΕ. Εκτός διαγωνισμού τέθηκαν τρεις εταιρείες Indra Sistemas, Profile - Velti, Άκτωρ Παραχωρήσεις.

Σε ό,τι αφορά το έργο του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, προϋπολογισμού 94 εκατ. ευρώ, επιδίωξη του ΟΑΣΑ αποτελεί η υπογραφή της σύμβασης, έως τα τέλη του έτους.

Ο ΟΑΣΑ θα συμμετάσχει στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής με επιπλέον καταβολή ποσού, που θα ανέρχεται στα 35 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο διαγωνισμός αφορά στην υλοποίηση «Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου, μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», που θα εφαρμοστεί στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ και θα καλύπτει επιχειρησιακά το σύνολο των φορέων αστικών συγκοινωνιών της Αττικής.

Παράλληλα, θα παταχθεί το φαινόμενο της διακίνησης πλαστών εισιτηρίων, αλλά και η λαθρεπιβίβαση. Το έργο έχει διάρκεια 12 ετών για τον ανάδοχο. Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος υπέβαλαν έξι εταιρείες, Intracom IT Services- Intrasoft International- Intracom Telecom - Intracat, Indra Sistemas, Τέρνα Ενεργειακή - LG - CNS CO, ΑΤΕΣΕ, Ακτωρ Παραχωρήσεις - Unisystems, Ericsson Hellas, οι οποίες και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή