Λιγότερες γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις το 2012

Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2012 12:14

Αυξάνεται σταθερά το ποσοστό των γυναικών που κατέχουν ανώτατες διοικητικές θέσεις στην Ευρώπη και φθάνει το 2012 το 24%, σύμφωνα με την έρευνα ΙΒR της Grant Thornot.

Αυξάνεται σταθερά το ποσοστό των γυναικών που κατέχουν ανώτατες διοικητικές θέσεις στην Ευρώπη, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα International Business Report (IBR) της Grant Thornton. Ωστόσο, στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι ίδιο με εκείνο του 2007 (μόλις 21%), και σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το 2011 (κατά 9%).

Παρά την αύξηση της ανεργίας, το ποσοστό γυναικών σε ανώτατες διοικητικές θέσεις στην Ευρώπη συνέχισε να αυξάνεται σταθερά από 17% το 2004, σε 20% το 2009, και σε 24% το 2012, και ισοδυναμεί, πλέον, με το αντίστοιχο ποσοστό στις αναδυόμενες αγορές.

Στις αναδυόμενες αγορές, όπου στο παρελθόν οι επιχειρήσεις παραδοσιακά χρησιμοποιούσαν περισσότερες γυναίκες σε ανώτατες θέσεις, πλέον η τάση αυτή αρχίζει να ξεθωριάζει.

Σύμφωνα με την έρευνα, στη Λατινική Αμερική οι γυναίκες κατέχουν σε ποσοστό 22% ανώτατες διοικητικές θέσεις παρουσιάζοντας μείωση 6% σε σχέση με το 2009 (28%). Αντίστοιχες μειώσεις στα ποσοστά έχουν καταγραφεί στις χώρες της Ασίας (25% το 2009 και μόλις 19% το 2012), της Νοτιοανατολικής Ασίας (36% το 2009 και 32% το 2012) και στις χώρες BRIC (30% το 2009 και 26 % το 2012).

Έτσι, το παγκόσμιο ποσοστό γυναικών σε ανώτατες διοικητικές θέσεις αγγίζει σήμερα το 21%, ποσοστό που οριακά υπερβαίνει το αντίστοιχο του 2004.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή