Χ.Α.: Αποκοπή μερισμάτων

Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2010 10:08

Από την 19/07/2010, οι μετοχές της "ALAPIS Α.Β.Ε.Ε.” είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το μέρισμα χρήσης 1.1.2009-31.12.2009, ποσού Ευρώ 0,048 ανά μετοχή. Το ποσό του μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σύμφωνα με το ν. 3697/2008, άρθρο 18.

Από την 19/07/2010, οι μετοχές της "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.” είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το μέρισμα χρήσης 1.1.2009-31.12.2009, ποσού Ευρώ 0,15 ανά μετοχή. Το ποσό του μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σύμφωνα με το ν. 3697/2008, άρθρο 18.

Από την 19/07/2010, οι μετοχές της "ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.” είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το μέρισμα χρήσης 1.1.2009-31.12.2009, ποσού Ευρώ 0,24 ανά μετοχή. Το ποσό του μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σύμφωνα με το ν. 3697/2008, άρθρο 18.

Από την 19/07/2010, οι μετοχές της "ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.” είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το μέρισμα χρήσης 1.1.2009-31.12.2009, ποσού Ευρώ 0,015 ανά μετοχή. Το ποσό του μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σύμφωνα με το ν. 3697/2008, άρθρο 18.

Από την 19/07/2010, οι μετοχές της "ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.” είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το μέρισμα χρήσης 1.1.2009-31.12.2009, ποσού Ευρώ 0,022 ανά μετοχή. Το ποσό του μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σύμφωνα με το ν. 3697/2008, άρθρο 18.

Από την 19/07/2010, οι μετοχές της "ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Ε.” είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το μέρισμα χρήσης 1.1.2009-31.12.2009, ποσού Ευρώ 0,045 ανά μετοχή. Το ποσό του μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σύμφωνα με το ν. 3697/2008, άρθρο 18.

Από την 19/07/2010, οι προνομιούχες μετοχές της "ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.” είναι διαπραγματεύσιμες το Χ.Α. χωρίς τον τόκο προνομιούχων μετοχών χρήσεως 1.1.2009-31.12.2009, ποσού Ευρώ 0,1698 ανά προνομιούχο μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 35% σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα