Ο Δρ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς ο νέος Διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020 16:39
UPD:16:43
A- A A+

Στο ΦΕΚ 43/24.01.2020 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. δημοσιεύθηκε ο διορισμός του Δρ. Κωνσταντίνου Μυλωνά στη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και ο ορισμός αυτού ως μέλους του Διοικητικού συμβουλίου του ΕΛΚΕΘΕ.

Ο Δρ. Κ. Μυλωνάς γεννήθηκε στην Αμμόχωστο της Κύπρου το 1964.  Είναι έγγαμος και έχει 2 παιδιά.  Προσλήφθηκε το 1999 στο τότε Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘAΒIΚ) και προάχθηκε στην θέση Ερευνητή Α΄ το 2007, μετά την συγχώνευση του ΙΘΑΒΙΚ με το τότε Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ), και την δημιουργία του ΕΛΚΕΘΕ (http://www.hcmr.gr).

Ο Κ. Μυλωνάς σπούδασε Υδατοκαλλιέργεια (B.Sc., 1984-1988) στο Texas A&M University των Η.Π.Α., με αρχικό σκοπό να δραστηριοποιηθεί στη «νεαρή» τότε βιομηχανία της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας στην Kύπρο.  Aποφασίζοντας να συνεχίσει τις σπουδές του στο North Carolina State University στο Raleigh των Η.Π.Α (M.Sc., 1988-1991), μελέτησε την εφαρμογή φαρμακολογικών μεθόδων για την πρόκληση ωοτοκίας στην πέστροφα και τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν στην ποιότητα των αυγών. Συνεχίζοντας τις σπουδές του στο Center of Marine Biotechnology, University of Maryland, στη Baltimore των Η.Π.Α (Ph.D., 1991-1996), μελέτησε την ενδοκρινολογία της αναπαραγωγής των θαλάσσιων ιχθύων και τη χρήση εμφυτευμάτων ελεγχόμενης απελευθέρωσης γοναδοεκλυτίνης (gonadotropin-releasing hormone agonist, GnRHa) στην πρόκληση ωοτοκίας και αύξηση της παραγωγής σπέρματος σε εκτρεφόμενα είδη.

Το ερευνητικό πεδίο του Κ. Μυλωνά (fishrepro.weebly.com) συνοψίζεται (α) στη μελέτη της αναπαραγωγικής βιολογίας και ενδοκρινολογίας των ιχθύων, (β) στον εντοπισμό των δυσλειτουργιών που παρουσιάζουν τα ψάρια κάτω από συνθήκες αιχμαλωσίας, και (γ) στην ανάπτυξη μεθόδων για τον έλεγχο της αναπαραγωγής, την πρόκληση της ωοτοκίας και βελτίωση της παραγωγής σπέρματος σε γεννήτορες ιχθυοκαλλιέργειας.  Στο πλαίσιο αυτό, ασχολήθηκε με εφαρμοσμένη έρευνα με σκοπό την βελτιστοποίηση των μεθόδων διαχείρισης γεννητόρων, κυρίως θαλάσσιων ειδών.  Έτσι, εκτός από τη συνεργασία του με διάφορα ερευνητικά κέντρα, η έρευνά του τον έχει φέρει σε επαφή με τη βιομηχανία της ιχθυοκαλλιέργειας και έχει δουλέψει με πολλά διαφορετικά είδη ψαριών, όπως ο κρανιός, βλάχος, ερυθρός τόνος και το μαγιάτικο, είδη στα οποία μαζί με τους συνεργάτες του έχει πετύχει τον έλεγχο της αναπαραγωγής.

Στα πλαίσια της ερευνητικής του δραστηριότητας, ο Κ. Μυλωνάς έχει συντονίσει 7 ερευνητικά προγράμματα, εκ των οποίων 1 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο), 3 εθνικά και 3 διακρατικές συνεργασίες.  Συντόνισε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα DIVERSIFY (www.diversifyfish.eu), το μεγαλύτερο μέχρι τώρα ερευνητικό πρόγραμμα ιχθυοκαλλιέργειας που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 11,8 εκατομμύρια ευρώ, στο οποίο συμμετείχαν 40 εταίροι από 12 ευρωπαϊκές χώρες (2013-2018).  Επιπλέον, συντόνισε ως επιστημονικός υπεύθυνος τη συμμετοχή του ΙΘΑΒΙΚ ή ΕΛΚΕΘΕ σε 4 ευρωπαϊκά προγράμματα (5ο και 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και Ορίζοντας 2020).  Έχει προσελκύσει συνολική χρηματοδότηση 4,85 εκατομμυρίων ευρώ από ερευνητικά έργα και ιδιωτικές συμβάσεις με εταιρείες και ερευνητικούς οργανισμούς. 

Ο Κ. Μυλωνάς έχει πλούσιο συγγραφικό έργο, με 127 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά του ISI-Index, με 2,940 ετεροαναφορές και με h-index = 37 (www.scopus.com).  Έχει επιμεληθεί ένα βιβλίο για τη βιολογία των σπαροειδών με έμφαση στη τσιπούρα, το πιο σημαντικό είδος της ιχθυοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο Θάλασσα (Wiley Blackwell, Oxford).  Έχει επίσης γράψει κεφάλαια για τον έλεγχο της αναπαραγωγής στα ψάρια σε έξι άλλα βιβλία.  Επίσης διδάσκει μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας με θέμα την ιχθυοκαλλιέργεια, αναπαραγωγή ψαριών και την βιοτεχνολογία.  Εκτός από την ερευνητική του δραστηριότητα, ο Κ. Μυλωνάς έχει ενεργό ρόλο, μέσω του ΕΛΚΕΘΕ, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στη βιομηχανία ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα και διεθνώς.  και από το 2018 εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Υδατοκαλλιέργειας (European Aquaculture Society).

Στόχος του Δρ. Κ. Μυλωνά είναι να συνεχίσει την ανοδική πορεία που είχε το ΙΘΑΒΒΥΚ υπό την ηγεσία του προηγούμενου διευθυντή του, Δρ. Αντώνη Μαγουλά, κατά τη διάρκεια της θητείας του οποίου καθιερώθηκε ως ηγετικό ινστιτούτο στην Ελλάδα στον τομέα της θαλάσσιας έρευνας.  Ειδικά στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών, η συνεισφορά του ινστιτούτου στην ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας ήταν θεμελιώδης από την δεκαετία του 1990.  Επιπλέον, αναδείχθηκε στους τομείς της θαλάσσιας βιολογίας, βιοτεχνολογίας και γενετικής, αλλά και εισήγαγε καινοτόμες ερευνητικές κατευθύνσεις όπως η βιοπληροφορική και βιοτεχνολογία, και είναι σήμερα βασικός εταίρος σχεδόν σε όλα τα ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και υποδομές που εστιάζουν στη θαλάσσια βιολογία της Μεσογείου.  Το ΙΘΑΒΒΥΚ θα συνεχίσει να παίζει καθοριστικό ρόλο στην θαλάσσια έρευνα, και η μελέτη, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας των ελληνικών θαλασσών - πηγή πλούτου για την χώρα μέσα από του αιώνες - και η αειφόρος ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας - της δεύτερης σε σημασία εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας - αποτελούν βασικούς στόχους της θητείας του Δρ. Κ. Μυλωνά.  Το θαλάσσιο περιβάλλον της Ελλάδας θα εξακολουθεί να είναι το σημαντικότερο στοιχείο της ζωής των Ελλήνων, το κύριο προϊόν της τουριστικής της βιομηχανίας και μοναδική πηγή άριστης ποιότητας ιχθυηρών προϊόντων. 

Έμφαση επίσης θα δοθεί στην αποτελεσματικότερη διάχυση των δραστηριοτήτων και ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΙΘΑΒΒΥΚ πέρα από την επιστημονική κοινότητα, τόσο στην τοπική κοινωνία αλλά και στη δημόσια διοίκηση, ώστε να γίνει πιο κατανοητή τόσο η σημασία των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου στη καθημερινή ζωή των Ελλήνων πολιτών, όσο και η ανάγκη αξιοποίησης και προστασίας των βιολογικών πόρων των ελληνικών θαλασσών.  Η διάχυση αυτή πρέπει να ξεκινά από το επίπεδο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και να γίνεται μέσω διαλέξεων και επισκέψεων των μαθητών στους χώρους του ΙΘΑΒΒΥΚ αλλά και ερευνητών του ΙΘΑΒΒΥΚ σε σχολεία και γυμνάσια, και να συνεχίζει με τακτικά ενημερωτικά άρθρα και παρουσιάσεις για τους πολίτες στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. 

Το ΙΘΑΒΒΥΚ, θα συνεχίσει να είναι κέντρο αριστείας και παραγωγής γνώσης στην θαλάσσια έρευνα, και να προσφέρει τις επιστημονικές υπηρεσίες του στην κοινωνία, δημόσια διοίκηση αλλά και στις ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αξιοποίησης των βιολογικών πόρων της θάλασσας.

12 Φεβρουαρίου 2020
ΙΘΑΒΒΥΚ (ΕΛΚΕΘΕ)

Για πληροφορίες
Τηλ +30 2810 337801
e.mironaki@hcmr.gr

Προτεινόμενα για εσάς