Αφιερώματα
Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021 10:20

Λιμάνι Θεσσαλονίκης: Κόμβος Συνδυασμένων Μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς υλοποιείται το επενδυτικό πλάνο για την αναβάθμιση του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης και την εδραίωσή του ως Κόμβου Συνδυασμένων Μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αποτελώντας έναν ισχυρό πόλο ανάπτυξης με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς υλοποιείται το επενδυτικό πλάνο για την αναβάθμιση του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης και την εδραίωσή του ως Κόμβου Συνδυασμένων Μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αποτελώντας έναν ισχυρό πόλο ανάπτυξης με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

6ος Προβλήτας

Η δρομολόγηση των αναπτυξιακών έργων υποδομής στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με έργο αιχμής την Επέκταση του 6ου Προβλήτα προχωρά με εξίσου γρήγορους ρυθμούς. Το εν λόγω έργο αποτελεί το σημαντικότερο μέρος των Υποχρεωτικών Επενδύσεων που έχει αναλάβει η ΟΛΘ Α.Ε. βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο. Πρόσφατα (5 Φεβρουαρίου 2021) ολοκληρώθηκε το 2ο στάδιο του σχετικού διαγωνισμού όπου υποβλήθηκαν δεσμευτικές οικονομικές και τεχνικές προσφορές από τα πέντε παρακάτω σχήματα:

  1. ARCHIRODON GROUP NV
  2. ΣΥΜΠΡΑΞΗ INTRAKAT CONSTRUCTIONS SA - INTERCANTIERI VITTADELLO SPA-SALES SPA
  3. Κ/Ξ MYTILINAIOS SA - ROVER MARITIME SL - HDK SΑ
  4. Κ/Ξ AVAX SA - ETERMAR SA - NV BESIX SA
  5. Κ/Ξ ACCIONA CONSTRUCCION SA - DREDGING INTERNATIONAL NV

Στις τεχνικές προδιαγραφές του έργου περιλαμβάνονται:

  • Κατασκευή νέου πρόσθετου κρηπιδώματος μήκους 513 μέτρων, εκ των οποίων τα 470 μέτρα έχουν ωφέλιμο βάθος 17,7μ.
  • Κατασκευή πρόσθετης χερσαίας ζώνης, πλάτους 306,5 μέτρων, κατά μήκος του νέου πρόσθετου κρηπιδώματος.
  • Συμπληρωματικά έργα υποδομής ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητα του νέου κρηπιδώματος και της αντίστοιχης χερσαίας ζώνης.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 36 μήνες από την έναρξη των εργασιών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις. Η επέκταση του 6ου Προβλήτα αναβαθμίζει περεταίρω τη θέση του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης στην παγκόσμια λιμενική βιομηχανία και στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, υπερδιπλασιάζοντας τη χωρητικότητα του λιμανιού και καθιστώντας το ικανό να εξυπηρετεί απευθείας πλοία κύριων γραμμών (Ultra Large Container Vessels) χωρητικότητας 24,000 TEUs.

Σύνδεση με εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο

Η σύνδεση με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο είναι κομβικής σημασίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη του λιμανιού και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση των εργασιών για την Επέκταση του 6ου Προβλήτα. Σχετικά με τη σύνδεση με τους οδικούς άξονες ΠΑΘΕ και Εγνατία, διενεργήθηκε η διαγωνιστική διαδικασία τον Μάιο του 2020, είχε αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, αλλά είχε κατατεθεί ένσταση στο Συμβούλιο της Επικράτειας η οποία εν τέλει απορρίφθηκε. Ο χρόνος υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου εκτιμάται στα 2,5 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης με τον οριστικό ανάδοχο.

Αναφορικά με τη σύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο, ανακοινώθηκε πρόσφατα πως η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί εντός του 2021. Η συνολική απόσταση που θα πρέπει να κατασκευαστεί είναι 2,87 χλμ., εκ των οποίων το 1,57 χλμ. βρίσκεται εκτός λιμένος και το 1,3 χλμ. εντός και το εκτιμώμενο κόστος στα 20 εκατ. ευρώ.

Αναβάθμιση εξοπλισμού

Παράλληλα με τα αναπτυξιακά έργα υποδομών και με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση του ανταγωνιστικού της γεωγραφικού πλεονεκτήματος (εγγύτητα με τις αγορές των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης), η ΟΛΘ Α.Ε. υλοποιεί κι ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης του εξοπλισμού της. Εντός του Φεβρουαρίου του 2021, η ΟΛΘ Α.Ε. ανακοίνωσε την προμήθεια δύο νέων ειδικά σχεδιασμένων γερανογεφυρών (STS Cranes) για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, που αναβαθμίζουν ουσιαστικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και βελτιώνουν σημαντικά την ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών του λιμένα.

Με σχετική του δήλωση, ο εκτελεστικός πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε. Αθανάσιος Λιάγκος επεσήμανε: « Η υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης εξοπλισμού αποτελεί μέρος του συνολικού Επενδυτικού Προγράμματος της ΟΛΘ Α.Ε. και δρομολογείται με απόλυτη συνέπεια και γρήγορους ρυθμούς ώστε το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης να είναι πρωταγωνιστής στην ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών από και προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη προσελκύοντας πλοία κύριων γραμμών. Υπηρετούμε ευλαβικά το τρίπτυχο καινοτομία, ασφάλεια και ανάπτυξη για τους πελάτες μας και την ευρύτερη περιοχή ευθύνης μας ». 

Συνδυασμένες Μεταφορές - Dry ports

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής της ΟΛΘ Α.Ε. για την περαιτέρω ανάπτυξη του Λιμένα της Θεσσαλονίκης περιλαμβάνεται και η βελτίωση της συνδεσιμότητάς του λιμανιού. Στα μέσα Νοέμβριου του 2020 ανακοινώθηκε από την ΟΛΘ Α.Ε. η δημιουργία του πρώτου dry-port στη Σόφια της Βουλγαρίας και στα τέλη του ίδιου μήνα αναχώρησε το 1ο τρένο με εμπορεύματα από το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης για το dry port της Σόφιας. Τα οφέλη της τακτικής και απευθείας σιδηροδρομικής σύνδεσης είναι ποικίλα και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την παροχή αξιόπιστων και αποδοτικών υπηρεσιών, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, την ενίσχυση της εισαγωγικής και εξαγωγικής δραστηριότητας και κατ’ επέκταση τη σημαντική συμβολή στην τοπική και εθνική οικονομία και στην οικονομία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ήδη πραγματοποιούνται 2 δρομολόγια εβδομαδιαίως από το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης προς το dry port της Σόφιας και αντιστρόφως σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες, προσφέροντας σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στην αγορά.

Άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα AEO

Τον Δεκέμβριο του 2020 η ΟΛΘ Α.Ε. απέκτησε Άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ) για την Ασφάλεια και Προστασία (AEOS) από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενισχύοντας περαιτέρω τον στρατηγικό ρόλο του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης στην ανάπτυξη της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας με ασφαλείς και αξιόπιστες διαδικασίες τελωνειακού ελέγχου που πληρούν τα υψηλότερα κριτήρια. Η απόκτηση της συγκεκριμένης άδειας σε συνδυασμό με τις διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις διασφάλισης ποιότητας, τον σύγχρονο εξοπλισμό και το έμπειρο προσωπικό του Λιμανιού προσφέρει μεταξύ άλλων ταχύτερη διεκπεραίωση των τελωνιακών συναλλαγών ενισχύοντας την αναγνώριση της αξιοπιστίας του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης ως επιχειρηματικό εταίρο σε διεθνές επίπεδο.