Οικονομία & Αγορές
Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019 00:00

ΕΤ.ΠΡΑΞΗ ΧΑΚ (ΑΜΑΘ)

Συμπερίληψη μετοχής της εταιρείας Amathus Public Ltd (ANC/ ΑΜΑΘ) στον Δείκτη FTSE/CySE20 στις 12/2/2019. Ανακ. ΧΑΚ 11/2/2019
Συμπερίληψη μετοχής της εταιρείας Amathus Public Ltd (ANC/ ΑΜΑΘ) στον Δείκτη FTSE/CySE20 στις 12/2/2019. Ανακ. ΧΑΚ 11/2/2019