Οικονομία & Αγορές
Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019 00:00

ΕΤ.ΠΡΑΞΗ ΧΑΚ (ΕΡΜΕ)

Αφαίρεση της μετοχής της εταιρείας Ermes Department Stores Plc (ERME/ ΕΡΜΕ) από το Δείκτη FTSE/CySE20, από τις 12/2/2019 Ανακ.ΧΑΚ 11/2/2019
Αφαίρεση της μετοχής της εταιρείας Ermes Department Stores Plc (ERME/ ΕΡΜΕ) από το Δείκτη FTSE/CySE20, από τις 12/2/2019 Ανακ.ΧΑΚ 11/2/2019