Προσφυγή Μηχανικής στη Δικαιοσύνη για διαγωνισμό της ΔΕΗ

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2004 17:53

Ανακοίνωση σχετικά με το διαγωνισμό της Δ.Ε.Η. και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου για την κατασκευή του φράγματος του Ιλαρίωνα, εξέδωσε η Mηχανική Α.Ε..

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας έχει ως εξής:

«Η εταιρεία μας συμμετείχε στο διαγωνισμό της Δ.Ε.Η. για την κατασκευή του φράγματος του Ιλαρίωνα. Η εταιρεία μας αποκλείστηκε κατά την διαδικασία προεπιλογής, ως μη έχουσα, κατά την Δ.Ε.Η., την απαιτούμενη ειδική εμπειρία στην κατασκευή παρόμοιων έργων.

Η εταιρεία μας, λόγω των παρατυπιών της προκήρυξης που οδήγησαν και στον αποκλεισμό της, προσέφυγε, με σχετική καταγγελία της, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μετά τη διερεύνησή της και με απόφαση του κολεγίου των Επιτρόπων την 23/7/2003, ενεργοποίησε τη διαδικασία παραπομπής της Ελλάδας, για παραβίαση του κοινοτικού δικαίου δημοσίων συμβάσεων από την Δ.Ε.Η.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας παραπομπής και εν όψει του δεδομένου ότι είχε προ πολλού ανακηρυχθεί ο ανάδοχος και είχαν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής του έργου, η Δ.Ε.Η. παραδέχθηκε, τελικά, με πρόσφατη επιστολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την τριπλή παραβίαση του κοινοτικού δικαίου και, επικαλούμενη τα ανωτέρω, δεσμεύθηκε για τήρηση της νομιμότητας στο μέλλον.

Τα ανωτέρω εμπεριέχονται σε επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την εταιρεία μας, με ημερομηνία 23.12.2003, στην οποία και προστίθεται ότι, για αντικειμενικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η συνέχιση της διαδικασίας παραβιάσεως του άρθρου 226 ΕΚ και ότι αρμόδια, πλέον, για την κάλυψη της, ενδεχομένως και αποθετικής, ζημίας μας, είναι τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια, στα οποία και θα προσφύγουμε.»

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα