Αυξήθηκε κατά 1,8% η βιομηχανική παραγωγή

Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 12:25
UPD:12:29
REUTERS/JAYANTA DEY

Αύξηση 1,8% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής σε ετήσια βάση τον Μάιο, έναντι μείωσης 5,6% που είχε καταγραφεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.

Ο μέσος δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2013, αυξήθηκε κατά 0,2%, έναντι μείωσης 3,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,8%, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2013, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 17,5%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

β. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 1,2%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: βασικών μετάλλων, κατασκευή μεταλλικών προϊόντων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων.

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 0,1%.

δ. Στην αύξηση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 0,1%.
 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα