Επιχορήγηση 2.000 νέων επαγγελματιών στον τομέα του Πολιτισμού

Δευτέρα, 09 Ιουνίου 2003 16:27

Πρόγραμμα επιχορήγησης 2.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών, ηλικίας 18-60 ετών, στον τομέα του Πολιτισμού, θα υλοποιηθεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δ. Ρέππα.

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε επαγγελματία που θα υπαχθεί στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 8.300 ευρώ και η διάρκεια της επιχορήγησης είναι ετήσια.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι εντάσσονται στο πρόγραμμα, κατόπιν αξιολόγησής τους, και εφόσον προηγηθεί η διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης στις Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Οι υποψήφιοι θα κατανεμηθούν σε περιφερειακό επίπεδο ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής και σύμφωνα με τις προτεραιότητες της πολιτικής για την Απασχόληση στον τομέα του Πολιτισμού (κυρίως μουσική, βιβλίο, θέατρο, χορό, ζωγραφική, γλυπτική, γραφικές τέχνες και σχέδιο, φωτογραφία, οπτικοακουστικά, κινηματογράφο, πολυμέσα, πολιτιστικό τουρισμό και δημιουργία νέων πολιτιστικών αγαθών με βάση την πολιτιστική κληρονομιά.)

Οι υποψήφιοι πρέπει:

- να έχουν την ιδιότητα ανέργου και να διαθέτουν δελτία ανεργίας σε ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

- να έχουν υποβάλλει στις υπηρεσίες απασχόλησης του ΟΑΕΔ τυποποιημένη αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος για υπαγωγή τους στο πρόγραμμα, στη οποία θα περιγράφουν το σχέδιό τους για τη δημιουργία νέας επιχείρησης εντός της προθεσμίας που θα ορίζεται σε σχετική προκήρυξη του ΟΑΕΔ.

Το φορολογητέο ατομικό εισόδημά τους για το έτος 2001 να μην υπερβαίνει τα 14.500 ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα