ΟΤΕ: Σύμβαση ανταλλαγής ομολόγων από θυγατρική

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013 11:55
ICON PRESS/ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΜΑΡΟΣ

Το κτήριο του ΟΤΕ.

Σύμβαση ανταλλαγής ομολόγων μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, βάσει της οποίας 187 εκατ. ευρώ από το ομόλογο λήξεως Αυγούστου 2013 θα ανταλλαχθούν με νέα έκδοση ομολόγων ποσού 187,7 εκατ. ευρώ, λήξεως Φεβρουαρίου 2015, υπέγραψε η ΟΤΕ plc, θυγατρική του ΟΤΕ.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η σύμβαση συνάφθηκε κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων.

Μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, τα νέα ομόλογα θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και αναμένεται να ενοποιηθούν με τα υφιστάμενα  ομόλογα ποσού 600 εκατ. ευρώ, εκδόσεως Φεβρουαρίου 2008 και  λήξεως Φεβρουαρίου 2015, με τρέχον κουπόνι 7,25%.

Τα επαναγορασθέντα ομόλογα 187 εκατ. ευρώ, λήξεως Αυγούστου 2013, θα ακυρωθούν.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΟΤΕ

Σχολιασμένα