Πρωτοβουλίες για στήριξη της απασχόλησης στην Περιφέρεια ΑΜΘ

Πέμπτη, 03 Φεβρουαρίου 2011 22:56

Πρωτοβουλίες για τη στήριξη της απασχόλησης στους νομούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ) προανήγγειλε από την Καβάλα η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκα Κατσέλη, μιλώντας σε εκπροσώπους παραγωγικών ομάδων και συλλογικών θεσμοθετημένων φορέων.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι ιδιαίτερα η Περιφέρεια ΑΜΘ και ειδικότερα οι νομοί της Καβάλας και της Δράμας φαίνεται να πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση και για το λόγο αυτό ξεκίνησε από την Καβάλα την παρουσίαση των νέων πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η υπουργός Εργασίας παρουσίασε τις μεγάλες πρωτοβουλίες που θα αναλάβει το επόμενο διάστημα το υπουργείο με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Πρώτη Πρωτοβουλία: Το Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Στήριξης της Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ) για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ύψους 30.000.000 ευρώ το οποίο θα ωφελήσει άμεσα περίπου έξι με εννιά χιλιάδες άνεργους.

Η Περιφέρεια ΑΜΘ, όπως είπε η υπουργός, είναι από τις πρώτες που θα ενταχθεί στο ΤΟΠΣΑ και θα υλοποιηθούν σε αυτήν τρία προγράμματα μέσα από αναπτυξιακές συμπράξεις.

Στη αναπτυξιακή σύμπραξη μπορούν να συμμετέχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, μεμονωμένες επιχειρήσεις, ΜΚΟ, δήμοι, επιμελητήρια, ινστιτούτα, ενώσεις, Εργατικά Κέντρα.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα πρέπει να υποβάλει το σχέδιο βάσει του οποίου θα αναλάβει το πρόγραμμα που να περιλαμβάνει δράσεις που τεκμηριώνονται ως αναγκαίες, μέσα από την ανάλυση των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας.

Αυτές οι δράσεις μπορεί να είναι: Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέμα επιχειρηματικότητας. Συμμετοχής σε επιχειρηματικές αποστολές και εκθέσεις. Επιμόρφωση και κατάρτιση ανέργων και πρακτική άσκηση μέσα στις επιχειρήσεις. Υποτροφίες για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης.

Σε κάθε πρόγραμμα θα υπάρχει και ένα υποπρόγραμμα για άμεση εργασία σε ανέργους, είτε ανειδίκευτους είτε ειδικευμένους, με συγκεκριμένη αμοιβή ανά ώρα. Στο πλαίσιο αυτό επιβάλλεται να γίνει καταγραφή των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό βάση τους οποίου θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα.

Δεύτερη Πρωτοβουλία: Η σύσταση Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Όπως είπε η υπουργός πρόκειται για έναν εντελώς νέο θεσμό που θα δώσει τη δυνατότητα σε ομάδες εργαζομένων που μέχρι σήμερα προσφέρουν κοινωνική εργασία να ασκούν πλέον και εμπορική δραστηριότητα, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα μέσω της δραστηριότητα αυτής και κοινωνικούς σκοπούς.

Τρίτη Πρωτοβουλία: Μεγαλύτερη ενεργοποίηση των υφιστάμενων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. Ιδιαίτερη αφορά έκανε η κ. Κατσέλη στα προγράμματα διατήρησης των θέσεων εργασίας μέσα από την πλήρη επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και στα προγράμματα εργαζομένων που είναι πλησίον της συνταξιοδότησης.

Τέταρτη Πρωτοβουλία: Εξάλειψη των ενδοπεριφερειακών διαφορών και ανισοτήτων. Η υπουργός Εργασίας τόνισε ότι πλέον όλοι οι νομοί της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα έχουν το ίδιο ποσοστό επιχορήγησης του μισθολογικού κόστους. Συμπλήρωσε επίσης πως με πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. του ΟΕΑΔ στο πρόγραμμα επιχορήγησης μισθολογικού κόστους μπορούν να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα