Ελλάκτωρ: Αύξηση κερδών - κύκλου εργασιών

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009 17:47

Τα οικονομικά του αποτελέσματα για την περίοδο 1.1.2009 έως 30.9.2009 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.) ανακοίνωσε ο Ομιλος εταιρειών Ελλάκτωρ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε για την περίοδο 1.1.2009 έως 30.9.2009 σε 1.665 εκατ. € έναντι 1.254,7 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2008, σημειώνοντας αύξηση 32,7%.

Αναλυτικά, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν για την περίοδο 1.1.2009 έως 30.9.2009 σε 174,8 εκατ. € έναντι 162,3 εκατ. € για την αντίστοιχη περίοδο του 2008 αυξημένα κατά 7,7%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 248,8 εκατ. € έναντι 221,7 εκατ. € για την αντίστοιχη περίοδο του 2008 αυξημένα κατά 12,2%.

Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 72,4 εκατ. € έναντι 69,3 εκατ. € και είναι αυξημένα κατά 4,5%.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,42 € έναντι 0,39 € για το αντίστοιχο διάστημα του 2008.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχολιασμένα