ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου (ν. 3556/2007)

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020 18:16
UPD:18:38

Η THE GOLDMAN SACHS GROUP INC, με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία στις 18.12.2020 ενημερώνει ότι, ως αποτέλεσμα συναλλαγής στις 15.12.2020, κατέχει πλέον έμμεσα το 5,06% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (5,01% σε δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από μετοχές και 0,05% σε δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα), από 5,07% προ της συναλλαγής (4,99% σε δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από μετοχές και 0,07% σε δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα).

Οι αλυσίδες ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:

 • The Goldman Sachs Group, Inc.,
 • Goldman Sachs (UK) LLC,
 • Goldman Sachs Group UK Limited,
 • Goldman Sachs International

 

 • The Goldman Sachs Group, Inc.,
 • GSAM Holdings LLC,
 • Goldman Sachs Asset Management, LP

 

 • The Goldman Sachs Group, Inc.,
 • Goldman Sachs (UK) LLC,
 • Goldman Sachs Group UK Limited,
 • Goldman Sachs Asset Management International

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

 • ΕΧΑΕ

Σχολιασμένα