Σε χαμηλότερη «πτήση» τα περιφερειακά αεροδρόμια

Προβλέψεις για λιγότερες αφίξεις φέτος, σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ
Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019 17:51
UPD:17:51
INTIME NEWS/ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ

Από την έντυπη έκδοση

Του Αντώνη Τσιμπλάκη
atsimp@naftemporiki.gr

Λιγότερες αφίξεις στα περιφερειακά αεροδρόμια από το εξωτερικό αναμένεται να έχουμε τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν, σύμφωνα με τα στοιχεία του προγραμματισμού αεροπορικών θέσεων, που επεξεργάστηκε το ΙΝΣΕΤΕ. Η πτώση, σύμφωνα με τα στοιχεία, θα είναι τουλάχιστον 855 χιλ. Ωστόσο, την τελική εικόνα για τη φετινή περίοδο θα επηρεάσει η κίνηση από το αεροδρόμιο της Αθήνας, αλλά και από τη διάθεση των τουριστών να ξοδέψουν μεγαλύτερα ποσά, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία από τους πρώτους μήνες του έτους.

Θέσεις σε πτήσεις από το εξωτερικό

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δεδομένα στον προγραμματισμό, στις 30/06/2019 ο αριθμός των θέσεων σε πτήσεις από το εξωτερικό που έχουν προγραμματιστεί για τη θερινή σεζόν 2019 στα περιφερειακά αεροδρόμια (16,6 εκατ.) καταγράφει μείωση κατά 7% (1,2 εκατ.) σε σχέση με τις θέσεις που είχαν δρομολογηθεί την αντίστοιχη χρονική στιγμή για τη σεζόν του 2018, αλλά κυρίως κατά 4,9% (855 χιλ.) σε σχέση με τον αριθμό των θέσεων που εν τέλει υλοποιήθηκαν το 2018.

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, η τελική μεταβολή των αεροπορικών αφίξεων θα προσδιοριστεί τόσο από τον βαθμό υλοποίησης του προγράμματος όσο και από την πληρότητα των αεροπλάνων.

Τέλος, η τουριστική κίνηση στα νησιά θα προσδιοριστεί και από τον εισερχόμενο τουρισμό που μετεπιβιβάζεται στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς κάποιο Περιφερειακό Αεροδρόμιο.

Το σύνολο των επιβατών αυτών εκτιμάται σε περίπου 2 εκατ. για το 2018, εκ των οποίων περίπου οι μισοί ήταν κάτοικοι εξωτερικού, ενώ το 1ο εξάμηνο του 2019 εκτιμάται ότι ο αριθμός των μετεπιβιβαζόμενων επιβατών από το εξωτερικό για κάποιο περιφερειακό αεροδρόμιο αυξήθηκε περί το 13%.

Κρίσιμοι παράγοντες για τη θερινή σεζόν

Σε ό,τι αφορά την πορεία της φετινής θερινής περιόδου, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι ακόλουθοι παράγοντες:

* Η σχετική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στις ευρωπαϊκές οικονομίες το 2019, που προβλέπεται να αναπτυχθούν με χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με το 2018. Αυτό επιδρά συνήθως αρνητικά στο διαθέσιμο εισόδημα και τη διάθεση των καταναλωτών να δαπανήσουν. Μεγαλύτερη ανάπτυξη αναμένεται να έχει η οικονομία των ΗΠΑ, με τις οποίες όμως δεν υπάρχει απευθείας σύνδεση με τα περιφερειακά αεροδρόμια.

* Το περσινό ζεστό καλοκαίρι στην Ευρώπη που επηρέασε την ταξιδιωτική συμπεριφορά στις αγορές αυτές, οδηγώντας τους δυνητικούς επισκέπτες είτε σε παραμονή στη χώρα τους για τις διακοπές τους («staycations»), είτε σε αναβολή της λήψης της απόφασης για διακοπές στο εξωτερικό.

* Η επάνοδος της Τουρκίας και της Βόρειας Αφρικής στις αγορές, που ωθεί τους Τour Operators και τις αεροπορικές εταιρείες να αυξήσουν τη δυναμικότητα προς τους προορισμούς αυτούς για να εξυπηρετήσουν την αυξημένη ζήτηση.

* Ο περιορισμός της δυναμικότητας του κλάδου των αερομεταφορών, λόγω και της καθήλωσης των Boeing 737-Max για λόγους ασφαλείας και οι ανακατατάξεις στον παγκόσμιο αεροπορικό κλάδο τα τελευταία χρόνια λόγω χρεωκοπιών διαφόρων εταιρειών.

«Διόρθωση» το 2019

Με αφορμή τα στοιχεία της μελέτης, ο γενικός διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ Ηλίας Κικίλιας ανέφερε: «Μέρος της παρατηρούμενης μείωσης στον προγραμματισμό των θέσεων στα περιφερειακά αεροδρόμια ενδέχεται να αποτελεί και “διόρθωση” γιατί τη θερινή σεζόν του 2018 σε σχέση με του 2017 η αύξηση στον προγραμματισμό θέσεων ανήλθε σε 15%, η αύξηση της υλοποίησης του προγράμματος σε 13% και η αύξηση των αφίξεων σε 11%. Δηλαδή, η αύξηση των αφίξεων το 2018 ήταν μικρότερη κατά 4% από την αύξηση των προγραμματισμένων θέσεων και κατά 2% από τις υλοποιημένες θέσεις. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω παρατηρήθηκε μείωση των πληροτήτων των αεροπλάνων που ενδεχομένως ώθησε αεροπορικές εταιρείες και Tour Operators να περιορίσουν τη δυναμικότητα για το 2019 προσδοκώντας σε υψηλότερες πληρότητες».  

Ο προγραμματισμός αεροπορικών θέσεων

Στη μελέτη γίνεται αναλυτική καταγραφή μιας σειράς αεροπορικών και οικονομικών στοιχείων για 18 αγορές του ελληνικού τουρισμού, από τις οποίες προέρχεται το 76% του συνόλου των εισπράξεων του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, η εικόνα στις 10 βασικές αγορές σε ό,τι αφορά τις αεροπορικές θέσεις με βάση τον προγραμματισμό στις 30/06/2019, έχει ως εξής:

1. Γερμανία: Μετά την πολύ μεγάλη αύξηση κατά 25% στις προγραμματισμένες θέσεις το 2018, το 2019 παρατηρείται μείωση κατά 8%. Ο προγραμματισμός του 2019 είναι χαμηλότερος από την υλοποίηση των θέσεων του 2018 (3,2 εκατ. έναντι 3,5 εκατ.), αλλά ένα μέρος της τάσης αυτής μπορεί να αφορά «διόρθωση» για επίτευξη υψηλότερων πληροτήτων.

2. Ην. Βασίλειο: Παρατηρείται οριακή αύξηση της τάξης του 1%, ενώ ο προγραμματισμός των θέσεων του 2019 είναι οριακά χαμηλότερος από την υλοποίηση των θέσεων του 2018.

3. Γαλλία: Θετική είναι η εικόνα για τη γαλλική αγορά, με τον προγραμματισμό θέσεων για το 2019 να είναι αυξημένος κατά 5% σε σύγκριση με το 2018, ενώ ταυτόχρονα ο προγραμματισμός του 2019 είναι υψηλότερος από την υλοποίηση των θέσεων του 2018 (912 χιλ. έναντι 867 χιλ.).

4. Ιταλία: O προγραμματισμός θέσεων 2019 παραμένει στα ίδια επίπεδα με το 2018 και είναι οριακά υψηλότερος από την υλοποίηση θέσεων του 2018.

5. Ολλανδία: Καταγράφεται μείωση κατά 5% στον προγραμματισμό θέσεων, ενώ παράλληλα ο προγραμματισμός θέσεων του 2019 είναι χαμηλότερος από την υλοποίηση του 2018 (923 χιλ. έναντι 961 χιλ.).

6. Πολωνία: Μετά την αύξηση στον προγραμματισμό θέσεων το 2018 61%, έναντι της οποίας η αύξηση των επιβατών ήταν 27%, φέτος παρατηρείται μείωση κατά 32%. Ο προγραμματισμός των θέσεων του 2019 είναι χαμηλότερος από την υλοποίηση των θέσεων του 2018 (818 χιλ. εκατ. έναντι 1 εκατ.).

7. Ελβετία: Παρατηρείται μείωση κατά 1% στις προγραμματισμένες θέσεις. Επίσης, ο προγραμματισμός θέσεων του 2019 είναι οριακά υψηλότερος από τον αριθμό των θέσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2018 (392 χιλ. έναντι 390 χιλ.).

8. Βέλγιο: Καταγράφεται μείωση 6% στις προγραμματισμένες θέσεις. Ο προγραμματισμός θέσεων του 2019 υπολείπεται της υλοποίησης θέσεων του 2018 (405 χιλ. έναντι 463 χιλ.).

9. Αυστρία: Παρατηρείται αύξηση κατά 18% στις προγραμματισμένες θέσεις. Ο προγραμματισμός θέσεων του 2019 είναι υψηλότερος της υλοποίησης θέσεων του 2018 (477 χιλ. έναντι 407 χιλ.).

10. Κύπρος: Καταγράφεται μείωση κατά 25% στις προγραμματισμένες θέσεις. Ο προγραμματισμός θέσεων του 2019 είναι χαμηλότερος από την υλοποίηση θέσεων του 2018 (203 χιλ. έναντι 260 χιλ.).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα