Ενταξη έργων 3,34 εκατ. ευρώ στο ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2006 10:54

Την ένταξη έργων συνολικού προϋπολογισμού 3.340.640 ευρώ στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας κ. Ανδρέας Λεούδης. Πρόκειται για τα έργα:

ΑΞΟΝΑΣ 3: Ενίσχυση αστικών περιοχών

ΜΕΤΡΟ 3.2: Προστασία και ανάδειξη περιβάλλοντος

1. Προμήθεια Εξοπλισμού Καθαριότητας Δήμου Κοζάνης, συνολικού προϋπολογισμού 499.324,00 ευρώ.

Το έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας και ειδικότερα στην προμήθεια απορριμματοδεκτών (καλάθια μικροαπορριμμάτων), προμήθεια εξοπλισμού προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων (κάδοι απορριμμάτων), προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων και προμήθεια ενός βυτιοφόρου οχήματος πλύσης οδών. Όλος ο εξοπλισμός θα καλύψει τις ανάγκες της διεύθυνσης διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Κοζάνης με κύριο στόχο την αντικατάσταση του υφιστάμενου πεπαλαιωμένου εξοπλισμού.

2. Προμήθεια απορριμματοφόρου Δήμου Γρεβενών, συνολικού προϋπολογισμού 151.271,00 ευρώ.

Το έργο αφορά στην προμήθεια ενός απορριμματοφόρου το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες καθαριότητας-αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Γρεβενών.

3. Προμήθεια οχημάτων για διαχείριση απορριμμάτων Δήμου Γρεβενών, συνολικού προϋπολογισμού 235.000,00 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου με μηχανισμό συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 16,0 κ.μ. και ενός απορριμματοφόρου ειδικής κατασκευής με μηχανισμό συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 4,0 κ.μ. τα οποία θα εξυπηρετούν τις ανάγκες για την καθαριότητα-αποκομιδή απορριμμάτων στο Δήμο Γρεβενών.

ΜΕΤΡΟ 3.3: Ανάδειξη – αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, της παράδοσης και του σύγχρονου πολιτισμού

1. Αποκατάσταση και επανάχρηση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου σε Κέντρο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ορεστίδος, συνολικού προϋπολογισμού 324.555,00 ευρώ.

Με το παρόν έργο θα ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης και επανάχρησης του παλαιού δημοτικού σχολείου σε κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Πρόκειται να γίνει η διαμόρφωση του ισογείου για να φιλοξενήσει τα εργαστήρια εικαστικών τεχνών και χώρους περιοδικών και μόνιμων εκθέσεων. Προβλέπεται η δημιουργία ενός υπαίθριου αμφιθεάτρου στο οποίο μπορούν να διοργανωθούν μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, ομιλίες κλπ. Τέλος θα γίνει η προμήθεια μουσικών οργάνων για τη σωστή λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου που φιλοξενείται στο ίδιο κτίριο στον 1ο όροφο.

ΑΞΟΝΑΣ4: ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 4.3: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 265.000,00 ευρώ.

Το προτεινόμενο ερευνητικό πρόγραμμα έχει ως κεντρικό στόχο τη βελτίωση των υπαρχόντων και την ανάπτυξη νέων διεργασιών που οδηγούν σε εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση εκπομπών ρύπων και αύξηση διαθεσιμότητας σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω καύσης. Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα έχει δομηθεί από μια σειρά παράλληλων ερευνητικών δράσεων που βασίζονται στην εκπόνηση βασικής έρευνας σε επιμέρους διεργασίες με τη χρήση σύγχρονων υπολογιστικών μεθόδων ανάλυσης και πειραματικών διατάξεων και μεθόδων.

ΜΕΤΡΟ 4.6: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

1. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (e-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ.

Το έργο υπάγεται στο πλαίσιο της προσπάθειας παροχής υψηλού επιπέδου ψηφιακών υπηρεσιών με κύριο χαρακτηριστικό την ευκολότερη πρόσβαση και την αξιοποίηση του διαδικτύου. Τέτοιες υπηρεσίες θεωρούνται ως ο βασικός κορμός του e-university στο πλαίσιο του e-government, που σημαίνει εκμετάλλευση της εμπειρίας και βελτίωση της σημερινής κατάστασης και τη δημιουργία ενιαίας για όλα τα Πανεπιστήμια υποδομής για την ηλεκτρονική διαχείριση των λειτουργιών τους.

Οι κύριοι στόχοι της e-Γραμματείας είναι η παροχή υπηρεσιών όλο το 24ωρο, η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση, η απλοποίηση των συναλλαγών με τη Γραμματεία, η καλύτερη εξυπηρέτηση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) καθώς και η ταχύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. Ειδικότερα το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος διαχείρισης και ταυτόχρονα στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος εκμάθησης.

ΑΞΟΝΑΣ 5: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΤΡΟ 5.5: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Δ. ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΕΔΝΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού 308.000,00 ευρώ.

Το έργο έχει ως αντικείμενο την ενοποίηση του ιστορικού κέντρου Μαυροχωρίου με την διαμόρφωση και επανασχεδιασμό της κεντρικής πλατείας, τη διαμόρφωση και επανασχεδιασμό κεντρικών οδών του οικισμού και τη σύνδεση και ανάδειξη παραδοσιακών κτισμάτων με τη μορφή της ιστορικής διαδρομής.

ΜΕΤΡΟ 5.10: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ.

Το παρόν έργο αφορά στις εργασίες βελτίωσης του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται το Κ.Α.Π.Η. και ο παιδικός σταθμός Διποταμίας του Δήμου Ακριτών.

ΑΞΟΝΑΣ 6: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΜΕΤΡΟ 6.2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΙΛΩΤΑ, συνολικού προϋπολογισμού 441.490,00 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση ενός τμήματος του δικτύου στα νοτιοδυτικά του οικισμού συνολικού μήκους 8.080 μέτρων.

2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού 792.000,00 ευρώ.

Στο παρόν έργο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης προβλέπονται οι παρακάτω παρεμβάσεις:

Κατασκευή πιεζοθραυστικού φρεατίου σε υψόμετρο + 1040,0μ.

Κατασκευή πέντε (5) φρεατίων για πυρόσβεση.

Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από χαλυβδοσωλήνα συνολικού μήκους 1800m περίπου.

Κατασκευή οικίσκου δεξαμενών και διατάξεων προχλωρίωσης, κροκίδωσης, συσσωμάτωσης και διόρθωσης του ΡΗ.

Κατασκευή δεξαμενής καθίζησης.

Κατασκευή δεξαμενής νερού χωρητικότητας 500m3.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα