ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018 17:03
UPD:23:53

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι καταβλήθηκε στην Εταιρεία η επίδικη απαίτηση της, κατά του Ελληνικού Δημοσίου (σύμβαση ΚΕΠ 28.02.2006), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της με αριθμ. 6329/2017 αμετάκλητης απόφασης του 14ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, όπως αναλυτικά είχε περιληφθεί στα επίδικα θέματα των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΝΙΟΥΣ

Σχολιασμένα