Εκποίηση μετοχών (ΥΓΕΙΑE)

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018 00:00
UPD:23:53
Σήμερα 13/02/2018 σύμφωνα με την αριθ. 119/24.01.2018 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πρόκειται να εκποιηθούν 109.500 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας "ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε." (GRS445003007) για δεύτερη ημέρα. Ως τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών ορίζεται η αμέσως προηγούμενη τιμή κλεισίματος των μετοχών.

Σχολιασμένα