ΔΕΗ: Διευκρινίσεις για συνεργασία με McKinsey

Πέμπτη, 08 Φεβρουαρίου 2018 10:55
UPD:10:56
Eurokinissi/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Διευκρινίσεις σχετικά με το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΗ το οποίο εκπονείται σε συνεργασία με την McKinsey, δίνει η επιχείρηση με ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται:

-Η αναφορά για ανάγκη εξοικονόμησης 500 εκατ. ευρώ για το 2018 είναι παντελώς ανακριβής. Επισημαίνεται ότι το 2018, η Εταιρεία έχει ήδη λάβει 360 εκατ. ευρώ για την κάλυψη μέρους των δαπανών για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός το οποίο δημιούργησε πρόσθετη ρευστότητα την οποία και χρησιμοποιεί για την μερική επαναγορά 150 εκατ. ευρώ από τις Ομολογίες συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της ενεργούς διαχείρισης των λήξεων του 2019.

-Στο επιχειρησιακό σχέδιο για την πενταετία 2018-2022, θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δράσεις εξοικονόμησης κόστους, βελτίωσης της εισπραξιμότητας, επενδύσεων σε ΑΠΕ αλλά και επέκτασης σε νέα προϊόντα και αγορές με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας της Εταιρείας, καθώς και των ταμειακών ροών και των χρηματοοικονομικών δεικτών της, συμπεριλαμβανομένου και του δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA.

Σχολιασμένα