Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018 17:20
UPD:23:53

 

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 5/4/2016 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 20/12/2017 προέβη την 12/1/2018 σε αγορά 6.794 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με τιμή κτήσης 560 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 38.046 ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα