ΑΕΓΕΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

Πέμπτη, 07 Δεκεμβρίου 2017 15:23
UPD:23:53


Η ΑΕΓΕΚ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν των εγκρίσεων του Κ.τ.Ε. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. η διαδικασία  υποκατάστασης των εταιριών ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.  και SELI
ως μελών της Αναδόχου Κοινοπραξίας του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από την εταιρία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ η οποία ήταν σε εξέλιξη όπως έχει ήδη αναφερθεί και στην εξαμηνιαία έκθεση της εταιρίας  ολοκληρώθηκε την 6.12.2017 με την υπογραφή της τροποποίησης της συμβολαιογραφικής πράξης της ως άνω Κοινοπραξίας. Κατόπιν της συντελεσθείσας υποκατάστασης και αποχώρησης της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. από το έργο επιστρέφεται στην εταιρία το σύνολο των εγγυητικών επιστολών που εκδόθηκαν από τα πιστωτικά της όρια και είναι  κατατεθειμένες στο εν λόγω έργο.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΑΕΓΕΚ

Σχολιασμένα