ΧΑ - Γενικές συνελεύσεις

Δευτέρα, 03 Ιανουαρίου 2005 17:49

MARFIN FINANCIAL GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 26/01/2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.», επί της Λεωφ. Κηφισίας 24 Β, ισόγειο, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει. 2. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΟΛΠ Α.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 29/01/2005, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας (αίθουσα εκδηλώσεων Μεγάρου Διοίκησης ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη-10 Πειραιάς), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Προϋπολογισμός Χρήσεως 2005 και εναρμόνιση οικονομικής διαχείρισης με τα νέα λογιστικά πρότυπα. 2. Προγραμματισμός επενδύσεων περιόδου 2005-2009. 3. Χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος του Οργανισμού. 4. Οργανόγραμμα ΟΛΠ ΑΕ, καθορισμός αρμοδιοτήτων και εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΜΙΓ
  • ΟΛΠ

Σχολιασμένα