ΔΕΗ: «Πράσινο» από γ.σ. για τον διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017 19:39
UPD:19:52
REUTERS/ALKIS KONSTANTINIDIS

Με την απόφαση της συνέλευσης, συστήνεται εταιρεία συμμετοχών στην οποία η ΔΕΗ θα εισφέρει 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ.

Την έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ έλαβε ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ, ύστερα από συμφωνία με τις τράπεζες για παροχή πρόσθετων εγγυήσεων που περιλαμβάνουν και την εκχώρηση απαιτήσεων της ΔΕΗ από εταιρικούς πελάτες.

Στη γενική συνέλευση αναγνώσθηκε νέα επιστολή των τεσσάρων συστημικών τραπεζών που είχαν εγείρει σχετικές αιτιάσεις την προηγούμενη εβδομάδα, συμφωνά με την οποία:

  • εν όψει της ανάγκης για εμπρόθεσμη ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ εντός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, οι τράπεζες εξετάζουν θετικά την κάλυψη του υφιστάμενου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου με λήψη εξασφαλίσεων, παροχή εγγυήσεων εκ μέρους της Ενεργειακής Συμμετοχών και εκχώρηση απαιτήσεων της ΔΕΗ έναντι εταιρικών πελατών συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ.
  • οι τράπεζες προτίθενται να εξετάσουν βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση προς τη ΔΕΗ με εξασφάλιση ισόποση εκχώρηση απαιτήσεων εταιρικών πελατών και λοιπούς όρους που θα συμφωνηθούν.

Με την απόφαση της συνέλευσης, συστήνεται εταιρεία συμμετοχών στην οποία η ΔΕΗ θα εισφέρει 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ.

Επίσης μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο τη ΔΕΗ και επιστρέφονται σε είδος στους μετόχους της οι μετοχές που κατέχει η ΔΕΗ στην εταιρεία συμμετοχών, η οποία θα αιτηθεί την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα