ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ : Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ομίλου

Τετάρτη, 04 Μαΐου 2016 18:40
UPD:23:53

Η εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (ATHEX ή Εταιρεία), με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού εν όψει της επικείμενης 15ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 25 Μαΐου 2016, ανακοινώνει ότι οι αμοιβές των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)) για τον Όμιλο και την Εταιρεία για το 2015 αναλύονται ως εξής:

Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 2015

Όμιλος

Εταιρεία

Ποσό (€)

% επί των συνολικών αμοιβών

Ποσό (€)

% επί των συνολικών αμοιβών

Αμοιβές τακτικού ελέγχου

56.000

 

20.000

 

Αμοιβές σχετιζόμενες με τον τακτικό έλεγχο (φορολογικό πιστοποιητικό)

24.000

10.000

Σύνολο αμοιβών τακτικού ελέγχου

80.000

80,2%

30.000

69,0%

Αμοιβές μη σχετιζόμενες με τον τακτικό έλεγχο

19.700

19,8%

13.500

31,0%

Συνολικές αμοιβές

99.700

 

43.500

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΧΑΕ

Σχολιασμένα