Skip to main content

Με εξωγενή προσανατολισμό η στρατηγική της Έλαστρον

Στην 47η θέση μεταξύ των χωρών – παραγωγών χάλυβα παγκοσμίως η Ελλάδα.

Στην εξωστρέφεια των δραστηριοτήτων της εστιάζει η Ελλαστρον, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας στη σχετική ενημέρωση των αναλυτών.

Στη στρατηγική της περιλαμβάνεται η επέκταση μέσω συγχωνεύσεων ή νέων συνεργασιών (joint-ventures) καθώς και η πώληση μη στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων (ακίνητο Θεσσαλονίκης, οικόπεδα Ρουμανίας και Βουλγαρίας). Αναφορικά με την εσωτερική αγορά η εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της ηγετικής θέσης της έχοντας αναπτύξει ένα ευρύ και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων χάλυβα υψηλής προστιθέμενης αξίας, δραστηριότητα στην ενέργεια αλλά και τον αγροτικό τομέα.

Η εταιρεία κατά τη δεκαετία 2013-2022 επένδυσε κεφάλαια 37,7 εκατ. ευρώ και στα πλεονεκτήματά της περιλαμβάνεται το διευρυμένο πελατολόγιο της, με πάνω από 2.000 ενεργούς πελάτες αλλά και οι παραγωγικές της εγκαταστάσεις 56.000 τ.μ. καθώς και η κεφαλαιακή της επάρκεια. Η εταιρεία το 2022 πέτυχε εξαγωγές ύψους 59,9 εκατ. ευρώ έναντι 50,1 εκατ.ευρώ το 2021 και 31,13 εκατ.ευρώ το 2020.

Συνολικά ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε  181,0 εκατ.ευρώ σημειώνοντας άνοδο 10,8%. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε  27,4 εκατ.ευρώ ή 15,2% επί των πωλήσεων, έναντι € 31,9 εκ. ή 19,6% επί των πωλήσεων το 2021. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε € 16,6 εκ. έναντι € 20,0 εκ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 19,3 εκ. έναντι € 22,6 εκ. το 2021. Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 14,2 εκ. έναντι € 18,7 εκ. πέρυσι.

Μικτή εικόνα παρουσίασαν τα αποτελέσματα του χαλυβουργικού τομέα του ομίλου το 2022, παρά την σημαντική άνοδο του κύκλου εργασιών και την επίτευξη υψηλής κερδοφορίας για 2ο συνεχόμενο έτος. Η συνεχιζόμενη ωστόσο αύξηση του κόστους σε κομβικούς κλάδους απορρόφησης χαλυβουργικών προϊόντων όπως αυτοί των κατασκευών και της βιομηχανικής παραγωγής επιβράδυναν την ζήτηση και κατανάλωση χαλυβουργικών ειδών με αποτέλεσμα την σταδιακή υποχώρηση των τιμών των Ά υλών, την μείωση των τιμών πώλησης και την πτώση των περιθωρίων λειτουργικής κερδοφορίας έναντι του 1ου εξαμήνου του 2022.

Ωστόσο η ζήτηση χαλυβουργικών προϊόντων του ομίλου στο 1ο τρίμηνο του 2023 σημειώνει άνοδο οδηγούμενη τόσο από την εγχώρια όσο και από τις αγορές του εξωτερικού με το ποσοστό των εξαγωγών να ανέρχεται σε 35% περίπου του κύκλου εργασιών συμβάλλοντας στην βελτίωση του χρηματοοικονομικού κυκλώματος.

Αντιθέτως, τα περιθώρια κερδοφορίας είναι μειωμένα έναντι του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου αντικατοπτρίζοντας την χρονική υστέρηση προσαρμογής του κόστους αποθεμάτων στις τρέχουσες τιμές αγοράς.

Για το υπόλοιπο του έτους, οι εκτιμήσεις τις διοίκησης ως προς την πορεία της ζήτησης παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις, το αυξημένο κόστος χρήματος, καθώς και διεθνείς γεωπολιτικούς παράγοντες αποσταθεροποίησης.

Σύμφωνα με την Έλαστρον στις εγχώριες προκλήσεις του κλάδου χάλυβα περιλαμβάνεται η πίεση στις τιμές που προέρχεται από τις συνθήκες ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά, ο σημαντικός αριθμός αδρανών εγκαταστάσεων χαμηλής αξίας, διαθέσιμων προς πώληση, αποτελούν ευκαιρία για νέους ανταγωνιστές να εισέλθουν στην αγορά. Επίσης η αύξηση ανταγωνισμού από μικρούς ευέλικτους και εξειδικευμένους εμπόρους και παραγωγούς, η έναρξη των νέων έργων υποδομών και ιδιωτικών επενδύσεων (Νέοι οδικοί άξονες, Ελληνικό, Θριάσιο, έργα logistics, μεγάλα τουριστικά project ) αλλά και η δημιουργία σημαντικών ευκαιριών μέσω της απορρόφησης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης προσμετρώνται στα θετικά του κλάδου.

47η η Ελλάδα στην παραγωγή χάλυβα

Στις διεθνείς προκλήσεις του κλάδου περιλαμβάνονται ο ισχυρός ανταγωνισμός από εταιρίες χαμηλού κόστους σε γειτονικές χώρες (Αλβανία, Βουλγαρία, FYROM), η σημαντική μεταβλητότητα στις τιμές του χάλυβα, που οφείλεται κυρίως στις διεθνείς συνθήκες. Επιπλέον οι διεθνείς γεωπολιτικοί παράγοντες (π.χ. πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, σεισμός Τουρκίας) επηρεάζουν τόσο τις πηγές προμήθειας Α’ υλών όσο και το κόστος, όπως και η επιβολή δασμών και ποσοστώσεων για εισαγωγές από τρίτες χώρες πλην Κίνας (π.χ. Τουρκία) συνεισφέρει στην αύξηση του κόστους.

Η παγκόσμια παραγωγή χάλυβα κινείται συνεχώς ανοδικά κατά τα τελευταία 70 έτη. Ωστόσο η παραγωγή χάλυβα στην Ε.Ε. παραμένει σχετικά στάσιμη εδώ και 10 χρόνια. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 47η θέση μεταξύ των χωρών – παραγωγών παγκοσμίως. Η εγχώρια παραγωγή έχει καταγράψει αύξηση της τάξης του 20% κατά την περίοδο 2012-2021, επανακάμπτοντας πλήρως της καθίζησης, που σημειώθηκε κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Το αρνητικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναφορικά με τα προϊόντα χάλυβα, καταδεικνύει θετικές προοπτικές για τους τοπικούς παραγωγούς.

Να σημειωθεί ότι η Έλαστρον λειτουργεί 5 φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 2,7 MWp. Λειτουργεί επίσης φωτοβολταϊκό πάρκο, ισχύος 1,5 MWp, υπό την μορφή του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering). Είναι όλα εγκατεστημένα στον Ασπρόπυργο στις οροφές των εγκαταστάσεων του Ομίλου.