ΕΕΤΤ: «Πράσινο» στα τροποποιημένα οικονομικά προγράμματα του ΟΤΕ

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009 17:31

Η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, κατά τη σημερινή της Συνεδρίαση, προέβη στην έγκριση των τροποποιημένων οικονομικών προγραμμάτων «ConnX talk 24x7 με 60 F2M ή/και απεριόριστες διεθνείς κλήσεις» καθώς και «OTE-talk 24x7με 60 F2M ή/και απεριόριστες διεθνείς κλήσεις» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.

Πιο συγκεκριμένα, και κατόπιν διενέργειας σχετικών ακροάσεων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε., με τις οποίες εξετάστηκε κατά πόσον τα υποβληθέντα προς έγκριση στην ΕΕΤΤ οικονομικά προγράμματα συνάδουν με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις διατάξεις του δικαίου του Ανταγωνισμού, η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ αποφάσισε τα εξής:

Την έγκριση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων «OTE talk 24x7με 60 F2M»,«OTE talk 24x7με απεριόριστες διεθνείς κλήσεις» καθώς και του προγράμματος «OTE talk 24x7με 60 F2M και απεριόριστες διεθνείς κλήσεις».

Την έγκριση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων «ConnX talk 24x7με 60 F2M»,« ConnX talk 24x7με απεριόριστες διεθνείς κλήσεις» καθώς του προγράμματος «ConnX talk 24x7με 60 F2M και απεριόριστες διεθνείς κλήσεις»,

Τέλος, υπενθυμίζει την υποχρέωση της «ΟΤΕ Α.Ε», να προσκομίζει στην ΕΕΤΤ μια σειρά απολογιστικών στοιχείων για όλα τα ανωτέρω οικονομικά προγράμματα, με σκοπό την εξέτασή τους από πλευράς δικαίου του ανταγωνισμού. Τα στοιχεία αυτά αφορούν έσοδα, αριθμό πελατών, πλήθος και διάρκεια κλήσεων καθώς και πληροφοριακά στοιχεία για το προφίλ των συνδρομητών.

Σχολιασμένα