Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα: 200 ευρώ το μήνα από τη στέγη μας

Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2013 15:52
REUTERS/STAFF
A- A A+

Σε μια εποχή που στερείται ευκαιριών για επενδύσεις, υπάρχει ένας τομέας που μπορεί ακόμη να αποφέρει εγγυημένο μηνιαίο κέρδος με μικρό αρχικό κόστος, αρκεί κανείς να θυσιάσει τον ελεύθερο χώρο στη στέγη ή την ταράτσα του: τα οικιακά φωτοβολταϊκά.

Το πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά στις στέγες» ξεκίνησε το 2009 και απευθύνεται σε οικιακούς καταναλωτές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκαταστήσουν μικρού μεγέθους φωτοβολταϊκά συστήματα (συνολικής ισχύος έως 10 KWp για την ηπειρωτική Ελλάδα και τα διασυνδεδεμένα νησιά και 5 KWp για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά) στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου τους.

Στα πλαίσια του προγράμματος η συμφωνία / σύμβαση που υπογράφει ο χρήστης με τη ΔΕΗ (ή οποιοδήποτε άλλο πάροχο) έχει σε γενικές γραμμές ως εξής: όλη η παραγόμενη από τα φωτοβολταϊκά ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ και ο χρήστης πληρώνεται γι’
αυτή με βάση μια συμφωνηθείσα τιμή πώλησης, τιμή που είναι εγγυημένη για 25 χρόνια. Στην πράξη η ΔΕΗ εγκαθιστά ένα νέο μετρητή στο κτίριο που καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυό της.

Παράλληλα ο χρήστης εξακολουθεί να αγοράζει ρεύμα από τη ΔΕΗ, το οποίο μετράται και χρεώνεται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο (όπως γινόταν μέχρι σήμερα). Στο τέλος του διμήνου η αξία του ρεύματος που αγόρασε και πούλησε ο χρήστης
στην ΔΕΗ συμψηφίζεται και το επιπλέον κέρδος αποδίδεται στο χρήστη από τη ΔΕΗ. Αν, για παράδειγμα, στο δίμηνο ένα φωτοβολταϊκό σύστημα παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια αξίας 250€, ενώ ο χρήστης κατανάλωσε ενέργεια αξίας 100€, θα έρθει πιστωτικός λογαριασμός 150 €, ποσό που θα κατατεθεί από τη ΔΕΗ (ή τον εναλλακτικό πάροχο) σε συμφωνημένο τραπεζικό
λογαριασμό.

Από άποψη χώρου: Ο διαθέσιμος χώρος που απαιτείται για μια επένδυση σε φωτοβολταϊκό σύστημα είναι σε γενικές γραμμές: στην περίπτωση στέγης περίπου 80 m2 για 10 kWp ή 40 m2 για 5 kWp, ενώ αν πρόκειται για ταράτσα απαιτείται περίπου η διπλάσια επιφάνεια. Φυσικά μπορεί κανείς να αρκεστεί στο χώρο που διαθέτει και να εγκαταστήσει σύστημα μικρότερης ισχύος. Σε
κάθε περίπτωση πρέπει να προηγηθεί η ανάλογη μελέτη εγκατάστασης.

Από άποψη κόστους: Ανάλογα με την τελική επιλογή του συστήματος και του εξοπλισμού μια οικιακή εγκατάσταση μπορεί να στοιχίσει από 1.800 έως 2.500 €/kWp. Εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις, η επένδυση μπορεί να χρηματοδοτηθεί σε ποσοστό έως 100% από τραπεζικό
δανεισμό.

Από άποψη κέρδους: Αυτό που ενδιαφέρει σε μια τέτοια εγκατάσταση είναι πόσες κιλοβατώρες μπορεί να αποδώσει το σύστημα σε ετήσια βάση. Σε γενικές γραμμές, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην Ελλάδα παράγει κατά μέσο όρο ετησίως περί τις 1.200-1.650 κιλοβατώρες ανά
εγκατεστημένο κιλοβάτ (kWh/kWp ανά έτος). Δηλαδή ένα σύστημα 10 kWp θα αποδώσει σε ένα έτος 12.000 με 16.500 kWh, ενώ ένα σύστημα 5 kWp θα αποδώσει 6.000 με 8.250 kWh. Με εγγυημένη τιμή αγοράς σήμερα στα 0,239€/kWh από τη ΔΕΗ για 25 χρόνια (για συμβάσεις που
θα υπογραφούν μέχρι 31/7/2013) το ετήσιο κέρδος εκτιμάται ως εξής:

Κι ένα ενδεικτικό παράδειγμα:

Στην περίπτωση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών ισχύος 10 kWp το αρχικό κόστος επένδυσης
ανήλθε σε περίπου 20.000 €.
Με δάνειο 12ετές για το σύνολο της επένδυσης η ετήσια δόση δανείου για 12 χρόνια ανέρχεται σε
2.200 € (θεωρούμε 11% επιτόκιο).
Ετήσιες εισπράξεις από το σύστημα : 3.800 €
Ετήσιο καθαρό έσοδο από το σύστημα για τα 12 χρόνια ισχύος του δανείου: 1.600 €
Για τα υπόλοιπα 13 χρόνια ο επενδυτής θα εισπράττει: 13 x 3.800 = 49.400 € (στην πράξη 35.000 €
περίπου λόγω μείωσης απόδοσης του συστήματος).
Συνολικό καθαρό όφελος 50.000€ στα 25 χρόνια.
Φυσικά το όφελος αυξάνεται όσο μειώνεται το ποσοστό δανεισμού & αυξάνεται η συμμετοχή
του επενδυτή.
Και αυτό θυσιάζοντας λίγο άχρηστο χώρο και ελάχιστο χρόνο.

 VK Μηχανολόγοι Μηχανικοί
Σχεδιασμός - Εγκαταστάσεις – Ενεργειακές λύσεις

www.vkme.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή