2004: Από 1.000-1.310 ευρώ οι αποδοχές των ανέργων

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2003 15:55
A- A A+

Την πρόσληψη 6.185 ανέργων, ηλικίας από 18 έως 40 ετών, που θα ενταχθούν σε σχετικό πρόγραμμα για περίοδο τριών έως 11 μηνών, προβλέπει το μνημόνιο συνεργασίας του υπουργείου Εργασίας, με τον «Αθήνα 2004».

Προϋποθέσεις συμμετοχής

- Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει να είναι:

1. Πτυχιούχοι ΑΕΙ & ΤΕΙ, διπλωματούχοι ΙΕΚ, απόφοιτοι Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, απόφοιτοι Σχολικών Μονάδων Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων, Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων καθώς και άνεργοι που είναι κάτοχοι ισότιμων με τους παραπάνω τίτλους σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. Να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ.

3. Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα (ή την υπηκοότητα κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης) ή να είναι έλληνες ομογενείς με νόμιμο δικαίωμα παραμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα.

4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα ή να έχουν λάβει αναβολή από τον στρατό μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Διαδικασία

- Δημόσια Προκήρυξη: Δημοσίευση στον Τύπο και στις ιστοσελίδες της ΟΕΟΑ «Αθήνα 2004 και του ΟΑΕΔ.

- Η υποβολή της αίτησης θα γίνεται ταχυδρομικά.

- Τα χρονικά διαστήματα υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή των ανέργων στο πρόγραμμα θα καθορίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα κυμαίνονται αναλόγως της ειδικότητας και της διάρκειας άσκησης από ανακοινώσεις στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης και καταχωρίσεις του ΟΑΕΔ στον Τύπο.

- Η επιλογή θα γίνεται από τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος, την ΟΕΟΑ «Αθήνα 2004».

Παροχές

- Ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του προγράμματος καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα και η ΟΕΟΑ «Αθήνα 2004» καταβάλλει πρόσθετη αμοιβή:

1. Απόφοιτοι ΑΕΙ & ΤΕΙ:

ΟΑΕΔ: 530 ευρώ

ΟΕΟΑ: 780 ευρώ

Σύνολο Αποδοχών: 1.310 ευρώ

2. Απόφοιτοι Β/θμιας εκπαίδευσης:

ΟΑΕΔ: 440 ευρώ

ΟΕΟΑ: 560 ευρώ

Σύνολο Αποδοχών: 1.000 ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή