Τράπεζα Πειραιώς: Ανω του 5% η συμμετοχή της PPF Group

Τρίτη, 03 Μαΐου 2011 10:12

Ανω του 5% ανήλθε η συμμετοχή της PPF Group N.V. στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς μετά από συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 2011.

Συγκεκριμένα, η PPF Group απέκτησε στις 28/4 δικαιώματα ψήφου που ανέρχονται σε ποσοστό 5,72% (ήτοι σημείωσε μεταβολή μεγαλύτερη του ελαχίστου ορίου 5%), τα οποία κατέχει έμμεσα διά της μετόχου Clearstream Banking S.A., που ενεργεί ως θεματοφύλακας της PPF Group.

Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση πριν την γνωστοποιούμενη συναλλαγή έχουν ως εξής: Ο συνολικός αριθμός μετοχών ήταν κατώτερος του ελάχιστου ορίου 5%, ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ήταν κατώτερος του ελάχιστου ορίου 5% και το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου ήταν κατώτερο του ελάχιστου ορίου 5%.

Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση μετά την γνωστοποιούμενη συναλλαγή έχουν ως εξής: ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου είναι 65.412.930 (κατεχόμενα έμμεσα) και το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου είναι 5,72% (κατεχόμενο έμμεσα).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΠΕΙΡ

Σχολιασμένα