Στη δικαιοσύνη δύο υποθέσεις υλικών νοσοκομείων

Δευτέρα, 06 Δεκεμβρίου 2010 14:21

Στη δικαιοσύνη διαβιβάζονται δύο υποθέσεις προμηθειών υλικών νοσοκομείων από τον υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Ντίνο Ρόβλια.

Συγκεκριμένα:

1. Με σύμβαση της 23-6-2010 ανετέθη η προμήθεια ακτινογραφικών πλακών για τις ανάγκες διαφόρων νοσοκομείων της χώρας, μετά από διαγωνισμό που ξεκίνησε το έτος 2006 και ολοκληρώθηκε με έκδοση κατακυρωτικής απόφασης την 20-1-2010. Στις 24-8-2010 το Γενικό Νοσοκομείο Θεσ/κης "Γ. Παπανικολάου" ενημέρωσε την Γενική Γραμματεία Εμπορίου ότι για τα ίδια υλικά επέτυχε σε δικό του διαγωνισμό τιμές κατά 33% περίπου χαμηλότερες και μάλιστα από την ίδια προμηθεύτρια εταιρεία. Όπως υπογραμμίζεται, λαμβανομένης υπόψη της συνολικής ποσότητας της προμήθειας, η διαφορά σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου υπολογίζεται σε ποσό άνω των 600.000 ευρώ.

2. Με σύμβαση της 28-7-2010 ανετέθη η προμήθεια πλαστικών συριγγών μιας χρήσης για τις ανάγκες διαφόρων νοσοκομείων της χώρας, μετά από διαγωνισμό που ξεκίνησε το έτος 2008 και ολοκληρώθηκε με έκδοση κατακυρωτικής απόφασης την 24-8-2009. Στις 7,10,22 και 30-9-2010 τα Νοσοκομεία Θεσ/κης "Αγ. Δημήτριος" και "Γ. Παπανικολάου" και τα Νοσοκομεία "Αγία Βαρβάρα" Αττικής, "Ανδρέας Παπανδρέου" Πύργου και "Παναγία Η Βοήθεια" Πάτρας, ενημέρωσαν την Γενική Γραμματεία Εμπορίου ότι για τα ίδια υλικά επέτυχαν σε δικούς τους διαγωνισμούς τιμές έως και 29% κατά μέσο όρο περίπου χαμηλότερες. Όπως επισημαίνεται, λαμβανομένης υπόψη της συνολικής ποσότητας της προμήθειας, η διαφορά σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου υπολογίζεται σε ποσό άνω των 586.000 ευρώ.

Με σκοπό την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, οι εμπλεκόμενες προμηθεύτριες εταιρείες εκλήθησαν από τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, Στέφανο Κομνηνό, να μειώσουν τις τιμές μονάδος των ως άνω υλικών στο ύψος των χαμηλότερων τιμών που επέτυχαν τα πιο πάνω νοσοκομεία, ωστόσο αυτές αρνήθηκαν. Κατόπιν αυτών ο υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Ντίνος Ρόβλιας, έδωσε εντολή να διαβιβαστούν οι σχετικοί φάκελοι:

α) Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη διερεύνηση της τυχόν τέλεσης ποινικών αδικημάτων εκ μέρους των προμηθευτριών εταιρειών.

β) Στον πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προκειμένου να ενεργηθούν τα νόμιμα ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, με σκοπό την μείωση των τιμών μονάδας των ως άνω συμβάσεων στο εύλογο ύψος, δηλαδή στο ύψος που επέτυχαν τα πιο πάνω νοσοκομεία.

Παράλληλα, ο υφυπουργός έδωσε εντολή στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου να μην επιστρέψει τις εγγυητικές επιστολές στις προμηθεύτριες εταιρείες πριν εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για το ύψος των τιμών μονάδος.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα