Ολοκληρώθηκε το καινοτόμο πρόγραμμα SDG Ambition Accelerator που υλοποίησε το UN Global Compact Network Hellas

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2022 16:45
UPD:16:47
A- A A+

Το UN Global Compact Network Hellas ολοκλήρωσε πρόσφατα το πρόγραμμα SDG Ambition Accelerator που στόχευε στην υποστήριξη των επιχειρήσεων-μελών του ως προς τους τρόπους στοχοθέτησης και ενσωμάτωσης των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) στη στρατηγική και τη λειτουργία τους. Το SDG Ambition, όπως και τα υπόλοιπα προγράμματα της σειράς “Accelerators”, αποτελεί μια ολοκληρωμένη μαθησιακή διαδικασία περιλαμβάνοντας on-demand sessions, μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας “Academy” του UN Global Compact, live sessions με ειδικούς, ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων/ συμμετεχουσών και πρόσβαση σε οδηγούς, εργαλεία και καλές πρακτικές.

Σκοπός του προγράμματος, που υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ήταν να προσφέρει στις επιχειρήσεις καθοδήγηση, εκπαίδευση, ευκαιρίες δικτύωσης με peers και έμπρακτη υποστήριξη προκειμένου να τις βοηθήσει να θέσουν φιλόδοξους στόχους για τους SDGs που σχετίζονται με τον αντίκτυπό τους, να σχεδιάσουν τον τρόπο υλοποίησης και μέτρησης της προόδου τους και να αναπτύξουν μια στρατηγική ενσωμάτωσης και επικοινωνίας σε σχέση με αυτούς τους στόχους. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να λαμβάνουν ανατροφοδότηση από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ώστε να εμπλουτίζουν τον σχεδιασμό της δράσης τους, ενώ, με την ολοκλήρωση όλων των modules παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Το SDG Ambition Accelerator ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021 και υλοποιήθηκε σε διακρατικό επίπεδο, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Δίκτυα του UN Global Compact στην Κροατία και τη Σερβία, και υπό τον συντονισμό μιας ομάδας έμπειρων ειδικών της Accenture. Συνολικά συμμετείχαν 30 επιχειρήσεις εκ των οποίων οι 14 είναι ελληνικές επιχειρήσεις-μέλη του UN Global Compact Network Hellas.

Τέλος, η επιτυχής υλοποίηση του SDG Ambition Accelerator στην Ελλάδα αντικατοπτρίζεται στα testimonials των ίδιων των στελεχών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα, αναφέροντας ενδεικτικά αποσπάσματα που το χαρακτηρίζουν ως «εξαιρετικό ταξίδι συνεργασίας, ανταλλαγής πρακτικών και εμπειριών», «πολύ καλά δομημένο και καινοτόμο πρόγραμμα με πλούσια και περιεκτική πληροφόρηση», «ουσιαστική καθοδήγηση που άνοιξε νέους ορίζοντες», «δομημένη προσέγγιση απέναντι στο σχεδιασμό και επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας», «εξαιρετικό πρόγραμμα που παρέχει τη δυνατότητα ακόμη και σε μικρές επιχειρήσεις να θέσουν και να υλοποιήσουν στόχους βιώσιμης ανάπτυξης».

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του UN Global Compact Network Hellas.

Προτεινόμενα για εσάς