Βουλή- ΚΙΝΑΛ: Τροπολογία για την αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας έως τις 30 Απριλίου

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020 10:27
UPD:10:33
INTIME NEWS/ΒΑΡΑΚΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
A- A A+

Στη Βουλή κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του Κινήματος Αλλαγής, τροπολογία για αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας έως τις 30 Απριλίου 2021, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων που προβλέπονται, για αναστολή της εφαρμογής του πτωχευτικού κώδικα μέχρι τέλος Απριλίου και μετάθεση των προθεσμιών για τον επαναπροσδιορισμό των εκκρεμών υποθέσεων του νόμου Κατσέλη. 

Πρόκειται για την τροπολογία που κατατέθηκε επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων». Στην αιτιολογική έκθεση, αναφέρονται οι αντικειμενικές οικονομικές δυσκολίες, αλλά και οι δυσχέρειες  κατά τη συγκέντρωση των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Αναλυτικά η Τροπολογία: 

Τροπολογία – Προσθήκη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
«Μέτρα ενίσχυσης των εργαζόμενων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»

Θέμα: «Αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και αναστολή εφαρμογής διατάξεων του Ν.4738/2020 και Ν.4745/2020 ως τις 30 Απριλίου 2021».

Αιτιολογική Έκθεση
Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται παράταση προθεσμιών που αφορούν τους δανειολήπτες ως την 30η Απριλίου 2021, ενόψει των αντικειμενικών οικονομικών δυσκολιών αλλά και των δυσχερειών κατά τη συγκέντρωση των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών λόγω των εκτάκτων συνθηκών που διαμορφώθηκαν με την πανδημία του κορωνοϊου COVID-19 και με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας. 

Με την πρώτη παράγραφο προβλέπεται η αναστολή της έναρξης εφαρμογής του Ν.4738/2020 για όλα τα άρθρα πλην αυτών που αφορούν στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών.

Με τη δεύτερη παράγραφο προβλέπεται η αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας με τα συγκεκριμένα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.4472/2017 (74 Α’). 

Με την τρίτη παράγραφο προβλέπεται η μετάθεση των προθεσμιών που προβλέπονται στο Ν.4745/2020 ( 214 Α’) για την αίτηση επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων του Ν.3869/2010. 

Τροπολογία – Προσθήκη
Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζόμενων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» προστίθεται άρθρο ως εξής:
Άρθρο..

1.Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 308 του Ν.4738/2020 (207 Α’) τροποποιείται ως ακολούθως : «Τα άρθρα 1 έως 73 του παρόντος τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021 και τα άρθρα 74 έως 264 του παρόντος τίθενται σε ισχύ την 1η Μαϊου 2021». 

2.Αναστέλλεται μέχρι την 30η Απριλίου 2021 κάθε πλειστηριασμός που αφορά ακίνητο που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του οφειλέτη εφόσον η αντικειμενική αξία αυτού δεν υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000) ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία (3) τέκνα.

3.Το άρθρο 4Δ του Ν. 4745/2020 τροποποιείται ως ακολούθως:

«Άρθρο 4Δ Χρόνος υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού

1.Επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση επαναπροσδιορισμού υποβάλλεται για αίτηση ρύθμισης οφειλής που κατατέθηκε:

α)μέχρι και την 31η.12.2014, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.5.2021,

β)από την 1η.1.2015 ως και τις 30.6.2015, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.5.2021,

γ)από την 1η.7.2015 ως και την 31η.12.2015, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.6.2021,

δ)από την 1η.1.2016 ως και τις 30.6.2016, από την 1η.12.2020 ως και τις 30.6.2021,

ε)από την 1η.7.2016 ως και την 31η.12.2016, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.7.2021,

στ)από την 1η.1.2017 ως και τις 30.6.2017, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.7.2021,

ζ)από την 1η.7.2017 ως και την 31η.12.2017, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.9.2021,

η)από την 1η.1.2018 ως και τις 30.6.2018, από την 1η.12.2020 ως και τις 30.9.2021,

θ)από την 1η.7.2018 ως και την 31η.12.2018, από την 1η.10.2021 ως και τις 15.10.2021,

ι)από την 1η.1.2019 και μετά, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.10.2021.

2.Για υποθέσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, αναβάλλονται, μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, σε δικάσιμο μετά από τις 15.6.2021, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται από την 1η.5.2021 ως και την 30ή.12.2021. Μέσα στην προθεσμία της παρούσας κατατίθεται η αίτηση επαναπροσδιορισμού και για τις υποθέσεις, που ματαιώνονται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος και επαναφέρονται με κλήση, η οποία προσδιορίζεται σε δικάσιμο μετά από τις 15.6.2021».

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2020 

Οι Προτείνοντες Βουλευτές
Φώφη Γεννηματά
Γεώργιος Μουλκιώτης
Μιχάλης Κατρίνης
Νάντια Γιαννακοπούλου
Βασίλειος Κεγκέρογλου
Γεώργιος Αρβανιτίδης
Ιλχάν Αχμέτ
Χρήστος Γκόκας
Γεώργιος Καμίνης
Χαράλαμπος Καστανίδης
Χαρούλα (Χαρά) Κεφαλίδου
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Δημήτριος Κωνσταντόπουλος
Ευαγγελία Λιακούλη
Ανδρέας Λοβέρδος
Μπουρχάν Μπαράν
Δημήτριος Μπιάγκης
Απόστολος Πάνας
Γεώργιος Παπανδρέου
Ανδρέας Πουλάς
Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης
Γεώργιος Φραγγίδης

 

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή