Τροπολογία για νέο υπολογισμό εισφοράς έμμισθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών και γιατρών

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018 15:00
UPD:15:02
INTIME NEWS/ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
A- A A+

Ο κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, αντί του μηνιαίου εισοδήματος που ισχύει σήμερα, οριζεται από την 1η Ιανουαρίου 2019 ως η νέα βάση υπολογισμού του ποσού της μηνιαίας εισφοράς των πριν και μετά την 1/1/1993 ασφαλισμένων έμμισθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών και γιατρών, των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ).

Αυτό ορίζει, μεταξύ άλλων, τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας, με τίτλο «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με αυτήν, η παραπάνω βάση υπολογισμού υπολογίζεται εφεξής και για το ποσό της μηνιαίας εισφοράς των έμμισθων δικηγόρων πριν και μετά την 1/1/1993 στον οικείο τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην ΕΤΑΑ, ενώ σήμερα υπολογίζεται επί του μηνιαίου εισοδήματός τους.

Επίσης, ρυθμίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) θέματα σχετικά με τη διαχείριση, διάθεση και κατανομή των εισπραχθέντων ποσών της κράτησης της περ. β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940, όπως ισχύει (πόρος υπέρ πρώην ΤΣΜΕΔΕ).

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα αναστολής, με απόφαση του υπουργού Εργασίας, της καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και ρύθμισης των καθυστερούμενων κάθε είδους ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών, που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε πληγείσες περιοχές από θεομηνίες ή από άλλες φυσικές καταστροφές, ανεξάρτητα από την επέλευση υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις τους.

Στην τροπολογία διευκρινίζεται ότι δεν είναι υπόχρεοι καταβολής της ειδικής εισφοράς ποσοστού 1% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), οι υπάλληλοι των τραπεζών και των θυγατρικών επιχειρήσεων των τραπεζών ή των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τις τράπεζες. Η εν λόγω ρύθμιση έχει εφαρμογή από την έναρξη ισχύος της προαναφερόμενης διάταξης, δηλαδή από 1/7/2011.

Με ΚΥΑ προβλέπεται ο τρόπος και η διαδικασία διαπίστωσης κατά τόπο και χρόνο της έλλειψης ιατρού εργασίας, προκειμένου να είναι δυνατή η προσφυγή στον σχετικό επικουρικό κατάλογο ιατρών εργασίας για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης ανέργων απευθείας και σε εποπτευόμενα από δήμους και Περιφέρειες ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα που σχεδιάζονται και καταρτίζονται από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του υπουργείου Εργασίας. Ειδικότερα, οι δήμοι και οι περιφέρειες, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου τους, μπορούν να απασχολούν ανέργους και στα νομικά αυτά πρόσωπα.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή