Πολιτική
Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2007 13:29

Στο ΕΠ «Πολιτισμός» η αναπαλαίωση κτιρίων του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου

Yπεγράφησαν και εστάλησαν σήμερα, από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού, Χρήστο Ζαχόπουλο, στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων), οι θετικές εισηγήσεις προς ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός», για τα εξής τρία έργα, προκειμένου να γίνει έναρξη της διαδικασίας Συντονισμού:

1. «¶μεσες σωστικές επεμβάσεις σε τρία κτίρια του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου και προληπτική συντήρηση επιλεγμένων αντικειμένων».

2. «Αναβάθμιση των υποδομών και επανέκθεση των συλλογών του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης».

3. «Θράκη-Σταυροδρόμι Πολιτισμών».