Οικονομία & Αγορές
Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021 18:10

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η τιμή για το ΑΔΑΚ για την ημερομηνία 26/11/2021 είναι 21.7290 Για τα στοιχεία ενεργητικού διαπραγματεύσιμου ΑΔΑΚ, παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη τα επισυναπτόμενα αρχεία.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η τιμή για το ΑΔΑΚ για την ημερομηνία 26/11/2021 είναι 21.7290

Για τα στοιχεία ενεργητικού διαπραγματεύσιμου ΑΔΑΚ, παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη τα επισυναπτόμενα αρχεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ