Πολιτιστικά
Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020 08:01

Αναβολή της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα για την προστασία από την πανδημία που έχουν ήδη ληφθεί από την Πολιτεία και δεδομένης της δυσμενούς σχετικής πρόγνωσης για την εξέλιξή της τους επόμενους δύο μήνες στην Ελλάδα και διεθνώς, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού ανακοίνωσε την αναβολή της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου της Θεσσαλονίκης.
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα για την προστασία από την πανδημία που έχουν ήδη ληφθεί από την Πολιτεία και δεδομένης της δυσμενούς σχετικής πρόγνωσης για την εξέλιξή της τους επόμενους δύο μήνες στην Ελλάδα και διεθνώς, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού ανακοίνωσε την αναβολή της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου της Θεσσαλονίκης που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο διάστημα από τις 7 έως τις 10 Μαΐου 2020.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από εκτενείς διαβουλεύσεις με τη Helexpo, τους συνδέσμους εκδοτών, τους εκπροσώπους της τιμώμενης χώρας (Γερμανίας) και τους λοιπούς εμπλεκομένους.

Ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της 17ης ΔΕΒΘ ορίστηκε το χρονικό διάστημα από τις 29 Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου 2020. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού λήγει στις 30 Μαρτίου 2020, επομένως οι απαραίτητες ενέργειες για τη διεξαγωγή της ΔΕΒΘ θα αναληφθούν από το νέο διοικητικό συμβούλιο.