Αφιερώματα
Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019 10:04

Ολοκληρωμένο κέντρο έρευνας για τον καρκίνο στην Αθήνα

Το Ολοκληρωμένο Κέντρο Έρευνας για τον καρκίνο στην Αθήνα (ACCC) αποτελούσε όραμα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) για πολλά χρόνια και ιδρύθηκε το 2017 με τη σύμπραξη του κορυφαίου Γερμανικού Κέντρου Έρευνας Καρκίνου (DKFZ) καθώς και της Helmholtz Association, του μεγαλύτερου ερευνητικού οργανισμού στην Ευρώπη. Στο ACCC συμμετέχουν, επίσης, επιλεγμένες κλινικές δημόσιων νοσοκομείων της Αθήνας (όπως το Παίδων “Αγία Σοφία” και το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. Γεννηματάς”) καθώς και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Του δρ. Βασίλη Γρηγορίου*

Το Ολοκληρωμένο Κέντρο Έρευνας για τον καρκίνο στην Αθήνα (ACCC) αποτελούσε όραμα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) για πολλά χρόνια και ιδρύθηκε το 2017 με τη σύμπραξη του κορυφαίου Γερμανικού Κέντρου Έρευνας Καρκίνου (DKFZ) καθώς και της Helmholtz Association, του μεγαλύτερου ερευνητικού οργανισμού στην Ευρώπη. Στο ACCC συμμετέχουν, επίσης, επιλεγμένες κλινικές δημόσιων νοσοκομείων της Αθήνας (όπως το Παίδων “Αγία Σοφία” και το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. Γεννηματάς”) καθώς και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η δημιουργία του ACCC επιλέχθηκε από τη Helmholtz Association ως πιλοτικό σχέδιο στο πλαίσιο του προγράμματος Helmholtz European Partnering Programme, αφού εγκρίθηκε από μια διεθνή επιτροπή εμπειρογνωμόνων στον καρκίνο. Μέσα από αυτήν τη συνεργασία αξιοποιούνται συνδυαστικά η δυναμική του DKFZ, η ισχυρή τεχνογνωσία της Helmholtz Association καθώς και οι πολλαπλές δυνατότητες που παρέχουν τα ελληνικά ερευνητικά κέντρα, τα εξειδικευμένα πανεπιστημιακά τμήματα, καθώς και οι μεγάλες μονάδες της δημόσιας υγείας στην Αθήνα και την Αττική.

Ο βασικός σκοπός του ACCC είναι η ενδυνάμωση της διεπιστημονικής έρευνας για τον καρκίνο και, ειδικότερα, η βελτίωση της ζωής των ανθρώπων που ασθενούν από αυτή την πολυ-παραγοντική και ετερογενή νόσο.

Στους επιμέρους στόχους του Κέντρου ανήκουν:

  • Η ανάπτυξη νέων θεραπευτικών εννοιών που βασίζονται σε μεμονωμένα μοριακά, απεικονιστικά και ανοσολογικά χαρακτηριστικά, με στόχο την προσαρμογή της θεραπείας του όγκου σε εξατομικευμένη βάση.
  • Η εφαρμογή διαγνωστικών μεθόδων υψηλής απόδοσης με γνώμονα τον ασθενή, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αλληλουχίας του εξονίου και/ή του γονιδιώματος του όγκου, καθώς και του χαρακτηρισμού του ανοσοποιητικού συστήματος κάθε ασθενούς ACCC.
  • Η κατάταξή του ως εθνικού κέντρου έγκαιρης ανίχνευσης, πρόληψης και μεταφραστικής έρευνας.
  • Η ενισχυμένη ενσωμάτωση της βασικής ογκολογικής έρευνας σε μεταφραστικές έννοιες, μέσω της αλληλεπίδρασης του ΕΙΕ με τις εμπλεκόμενες ογκολογικές κλινικές καθώς και με τους εταίρους συνεργασίας του DKFZ και του Εθνικού Κέντρου για Ογκολογικές Νόσους της Χαϊδελβέργης (NCT).
  • Οι προσλήψεις βιοεπιστημόνων για την υλοποίηση κοινών ερευνητικών έργων μεταξύ κλινικών και εργαστηριακών ομάδων.
  • H εκπαίδευση ερευνητικού και ιατρικού προσωπικού στις νέες τεχνολογίες και τις απαραίτητες διαδικασίες.
  • Η δημιουργία πολυ-επιστημονικών ογκολογικών συμβουλίων με στόχο την ανάπτυξη εξατομικευμένης θεραπευτικής αντίληψης για κάθε ασθενή του ACCC.
  • Ανάπτυξη μεταφραστικών και κλινικών δομών έρευνας συμπεριλαμβανομένου ενός κλινικού κέντρου δοκιμών, ενός μητρώου καρκίνου καθώς και βιοτραπεζών του ACCC.
  • Η ίδρυση Υπηρεσίας Πληροφόρησης για τον Καρκίνο.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών οραματίζεται τη δημιουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου κτηρίου στο οποίο θα συστεγάζονται ογκολόγοι, χειρουργοί, ακτινοθεραπευτές, απεικονιστές και βιοεπιστήμονες για τη μοριακή διάγνωση και τη συνακόλουθη αξιοποίηση νέων φαρμάκων, καθώς και ερευνητές των μοριακών μηχανισμών του καρκίνου. Τότε θα μπορούμε να μιλούμε για ένα κέντρο στην υπηρεσία των ασθενών όχι μόνο της Αθήνας και της Αττικής, αλλά και ολόκληρης της επικράτειας.