Κοινή Υπουργική Απόφαση για το πρόγραμμα «ΜΕΤΕΧΩ»

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2005 15:21

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ υπ’αρ.1735, Β’ 09.12.2005), Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Προκόπη Παυλόπουλου και Οικονομίας & Οικονομικών Γιώργου Αλογοσκούφη σχετικά με το πρόγραμμα «ΜΕΤΕΧΩ», έργου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ενταγμένου στο ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Με την παρούσα ΚΥΑ ο προϋπολογισμός του προγράμματος «ΜΕΤΕΧΩ» ανέρχεται στα 33.800.000 ευρώ (50% δημόσια δαπάνη, 50% ιδιωτική συμμετοχή). Ολες οι επιλαχούσες προτάσεις κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά σε ενιαίο πίνακα από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» που είναι ο τελικός δικαιούχος του έργου.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα