Αναστολή διαπραγμάτευσης για Ελ. Υφαντουργία, Μπουτάρης, Αττι-Κατ

Τρίτη, 01 Απριλίου 2014 12:38
UPD:12:43
EUROKINISSI/ΧΑΣΙΑΛΗΣ ΒΑΪΟΣ

Η ΕΧΑΕ έθεσε σε προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης τις μετοχές των Ι. Μπουτάρης και Αττι-Κατ, από σήμερα και για μέγιστο διάστημα 10 ημερών.

Σε προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης έθεσε η ΕΧΑΕ τις μετοχές των εταιρειών Ελληνική Υφαντουργία Α.Ε., Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding Α.Ε. και Αττι-Κατ Α.Ε., από σήμερα, 1 Απριλίου 2014, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Συγκεκριμένα, τέθηκε σε προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης η Ελληνική Υφαντουργία, από σήμερα και για μέγιστο διάστημα 10 ημερών, διότι δεν προέβη σε δημοσιοποίηση της οικονομικής έκθεσης της περιόδου 1.1.-31.12.2013.

Επίσης λαμβάνοντας υπόψη σημερινή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΕΧΑΕ έθεσε σε προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης τις μετοχές των Ι. Μπουτάρης και Αττι-Κατ, από σήμερα και για μέγιστο διάστημα 10 ημερών, διότι οι ετήσιες οικονομικές τους εκθέσεις για τη χρήση 2013, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν, δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου των νόμιμων ελεγκτών τους.

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δεν διασφαλίζεται και απειλείται προσωρινά η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών των εταιρειών, καθώς ο τύπος της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή στις ετήσια οικονομική έκθεση είναι «Γνώμη με επιφύλαξη» και η αναστολή είναι αναγκαία για την προστασία των επενδυτών.

Επίσης, η εταιρεία Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες, οι μετοχές της οποίας βρίσκονται σε αναστολή διαπραγμάτευσης από την 27 Μαρτίου 2014, δεν δημοσιοποίησε την οικονομική έκθεση για την περίοδο 1.1-31.12.2013, γεγονός που αποτελεί πρόσθετο λόγο για την παραμονή της σε καθεστώς αναστολής.

Η εταιρεία Βαλκάν, οι μετοχές της οποίας βρίσκονται σε αναστολή διαπραγμάτευσης για διάστημα μεγαλύτερο των ‘εξι μηνών, δημοσιοποίησε την ετήσια οικονομική έκθεση για την περίοδο 1.1-31.12.2013. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι μετοχές της θα παραμείνουν σε  αναστολή διαπραγμάτευσης έως ότου η εταιρεία ολοκληρώσει την διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 5.1 του Κανονισμού του Χ.Α.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΜΠΟΚΑ

Σχολιασμένα