Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013 15:09

 Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2013

 

 

 

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

 

 

 Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε., βάσει της παραγράφου 4.1.3.1. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο φορολογικός έλεγχος του άρθρου 82, παρ. 5, του νόμου 2238/1994 που διενεργήθηκε από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και αφορούσε στη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη.

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα