Αυξήθηκε κατά 0,4% η βιομηχανική παραγωγή

Παρασκευή, 09 Αυγούστου 2013 12:05
UPD:12:10
REUTERS/JAYANTA DEY

Αύξηση 0,4% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο του 2013, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2012, έναντι μηδενικής μεταβολής που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2012, παρουσίασε μείωση 2,2%, έναντι μείωσης 5,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,4%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2012, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 0,6%. Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

β. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 4,2%. Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα και βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων.

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 10,3%.

δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 4,1%.
 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα