Από «κόσκινο» οι επιστροφές φόρου

Θα αφορούν περιπτώσεις φορολογουμένων με υψηλές δαπάνες διαβίωσης και απότομη μεταβολή της οικονομικής τους κατάστασης
Πέμπτη, 04 Ιουλίου 2013 07:00
UPD:10:50

Κομβικός θα είναι ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για τους ελέγχους των φορολογουμένων στους οποίους προκύπτει επιστροφή φόρου.

«Μπλόκο» στις επιστροφές φόρου εισοδήματος, ανεξαρτήτως ποσού, βάζει και φέτος το υπουργείο Οικονομικών, δημιουργώντας φορολογούμενους δύο «ταχυτήτων»!

Οι επιστροφές με βάση τη νέα απόφαση (ΠΟΛ. 1146/20.6.2013) του υφυπουργού Οικονομικών, Γ. Μαυραγάνη, θα περνούν όλες από «κόσκινο» στις περιπτώσεις φορολογουμένων με υψηλές δαπάνες διαβίωσης, απότομη μεταβολή της οικονομικής τους κατάστασης, υψηλές αφορολόγητες δαπάνες, καθώς και μεγάλα ποσοστά εξόδων επί του τζίρου.

Εντοπισμός οφειλών

Από την άλλη πλευρά εξονυχιστικός θα είναι ο έλεγχος για τον εντοπισμό τυχόν οφειλών, προκειμένου να συμψηφιστούν με τα επιστρεφόμενα ποσά, εφόσον το εκκαθαριστικό είναι πιστωτικό, λόγω κυρίως της εκτός ελέγχου πλέον πορείας των ληξιπρόθεσμων χρεών, που τον Ιούνιο ξεπέρασαν τα 59 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, για τις ανωτέρω περιπτώσεις, το γραφείο επιστροφών θα εκτυπώνει την κατάσταση παραληφθέντων ΑΦΕΚ (Ατομικών Φύλλων Εκπτωσης) από φόρο εισοδήματος και στη συνέχεια θα προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους μέσω του συστήματος σχετικά με τα αίτια που η επιστροφή του δικαιούχου συμπεριελήφθη σε ΑΦΕΚ (π.χ. οφειλέτης Δημοσίου, μη υποβολή δήλωσης Φ.Ε., ΦΠΑ κ.λπ.).

Εξυπακούεται ότι εάν εντοπιστούν οφειλές προς το Δημόσιο, τότε θα διενεργούνται οι απαραίτητοι συμψηφισμοί και εάν απομένει ποσό για επιστροφή, αυτό επιστρέφεται στο φορολογούμενο από τη ΔΟΥ κατόπιν ελέγχου της τήρησης των προϋποθέσεων χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας!

Δύο κατηγορίες

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ

Η «έκρηξη» των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο ήταν μια από τις αιτίες που οδήγησαν τον υφυπουργό Οικονομικών, Γιώργο Μαυραγάνη, να επιβάλει εξονυχιστικό έλεγχο σε όλες τις επιστροφές φόρου από τις φετινές φορολογικές.

Ειδικότερα, με βάση τις νέες οδηγίες του κ. Μαυραγάνη, οι φορολογούμενοι χωρίζονται στις εξής δύο κατηγορίες:

Α’ κατηγορία: Περιλαμβάνονται οι δηλώσεις για τις οποίες μετά τη διασταύρωση ποσών με τα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος και εκκαθαρίζονται άμεσα.

Β’ κατηγορία: Περιλαμβάνονται οι δηλώσεις για τις οποίες μετά τη διασταύρωση των δηλωθέντων ποσών με τα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία στη ΓΓΠΣ, απαιτείται έλεγχος των πρωτότυπων δικαιολογητικών. Οι εν λόγω δηλώσεις δεν εκκαθαρίζονται άμεσα.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι για τους δικαιούχους που είναι φορολογικά ενήμεροι (Α’ κατηγορία) η ΓΓΠΣ θα παράγει μαγνητικά αρχεία και στη συνέχεια, με την ενημέρωση από τις τράπεζες για την πίστωση των έντοκων λογαριασμών ή για τη μεταφορά των ποσών στους άτοκους μεταβατικούς λογαριασμούς με βάση τον ΑΦΜ, θα εκδίδει και αποστέλλει στους δικαιούχους, μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα, ενσωματωμένη ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος.

Η ειδοποίηση αυτή θα έχει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.
  • Τη διεύθυνση της κατοικίας του.
  • Το επιστρεφόμενο ποσό.
  • Τον ΑΦΜ.
  • Τον αριθμό του λογαριασμού για όσους η επιστροφή θα γίνει μέσω έντοκου λογαριασμού.
  • Την ημερομηνία ύστερα από την οποία μπορούν να κάνουν ανάληψη ή να εισπράξουν το επιστρεφόμενο ποσό και
  • Την Τράπεζα που μπορούν να κάνουν την ανάληψη ή την είσπραξη σε περίπτωση μη ύπαρξης έντοκου λογαριασμού.

Επισημαίνεται ότι ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από το φορολογούμενο στη φορολογική δήλωση θα πιστώνεται μόνο μία φορά.

Στις περιπτώσεις φυσικά που οι δικαιούχοι δεν είναι φορολογικά ενήμεροι, η ΓΓΠΣ θα αποστέλλει στις ΔΟΥ μαγνητικά ατομικά εκκαθαρισμένα ΑΦΕΚ και στους δικαιούχους εκκαθαριστικά σημειώματα με αντίστοιχη ενημέρωση, ότι η επιστροφή θα διενεργηθεί από τη ΔΟΥ. Επισημαίνεται, πάντως, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα απαιτείται η προσκόμιση στη ΔΟΥ των σχετικών με τη δήλωση δικαιολογητικών.

Οσον αφορά τις δηλώσεις για τις οποίες, μετά τη διασταύρωση των δηλωθέντων ποσών με τα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία στη ΓΓΠΣ, απαιτείται έλεγχος των πρωτότυπων δικαιολογητικών, αυτές δεν θα εκκαθαρίζονται άμεσα.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προβλέπει ότι η ΓΓΠΣ θα ενημερώνει τους υπόχρεους ότι προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση της δήλωσής τους πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή εκτύπωση της υποβληθείσας δήλωσης με τα απαιτούμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος εντός 15 εργάσιμων ημερών.

Αμεση ενημέρωση

Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τη ΔΟΥ και εφόσον αυτά είναι ορθά, η ΔΟΥ θα ενημερώνει άμεσα τη ΓΓΠΣ προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση της δήλωσης. Εάν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό και οι φορολογούμενοι είναι φορολογικά ενήμεροι, θα εκδίδεται και αποστέλλεται στους δικαιούχους, μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα, ενσωματωμένη ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος.

«Διορθώσεις» στο νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Επαναφέρεται η έκπτωση φόρου 1,5% λόγω παρακράτησης, ενώ σχεδιάζεται και η μείωση του συντελεστή φορολόγησης των αποζημιώσεων λόγω απόλυσης στο κλιμάκιο της αποζημίωσης από 100.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ, από το 25% στο 20%.

Οι ανωτέρω διορθώσεις αναμένεται να γίνουν στο νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως και την προσεχή Δευτέρα 8 Ιουλίου, προκειμένου να κατατεθεί στη Βουλή έως και τις 15 τρέχοντος, καθώς, όπως αναφέρουν στενοί συνεργάτες του υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυράγανη, δεν ήταν στις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών να δημιουργήσει πρόσθετες επιβαρύνσεις στους εργαζόμενους, πολύ δε περισσότερο σε όσους χάνουν τη δουλειά τους.

Από την άλλη πλευρά, προς το παρόν τουλάχιστον, το οικονομικό επιτελείο φαίνεται αμετακίνητο στην αύξηση της προκαταβολής φόρου από τις Ο.Ε. και τις Ε.Ε. από το 55% στο 80%, αλλά και στη φορολόγηση του επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του ανέργου υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το νέο ΚΦΕ γίνονται πιο αυστηρές οι ποινές για όσους πιάνονται στα τεκμήρια διαβίωσης, αφού θα φορολογούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, με συντελεστή 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ και με 33% για το υπερβάλλον ποσό.

Επισημαίνεται ότι με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών και όχι των μισθωτών θα φορολογούνται και οι εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι» στην περίπτωση που οι ετήσιες επαγγελματικές δαπάνες τους, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές τους εισφορές, υπερβαίνουν τις 9.250 ευρώ.

27,8 εκατ. θα πληρώσουν οι off shore εταιρείες

Το ποσό των 27,8 εκατ. ευρώ καλούνται να πληρώσουν σαράντα ιδιοκτήτες off shore εταιρειών για ειδικό φόρο ακινήτων μεγάλης αντικειμενικής αξίας.

Οι εν λόγω ιδιοκτήτες έπεσαν στα «δίχτυα» του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) ύστερα από ελέγχους που διενήργησαν τα στελέχη του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ, όπως αναφέρεται και σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, μέχρι την καταβολή των φόρων έχουν δεσμευθεί υπέρ του δημοσίου ακίνητα των off shore εταιρειών καθόσον εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του νόμου 3296/04.

Σε αντίστοιχη έρευνα του ΣΔΟΕ στην Πελοπόννησο ιδιοκτήτης off shore εταιρείας κλήθηκε και κατέβαλε 438.000 ευρώ για ειδικό φόρο ακινήτων που φοροδιέφυγε κατά τα έτη 2007-2012.

Ταυτόχρονα, μεγάλη επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, που έλαβε από το Δημόσιο επιχορήγηση ύψους 1.330.000 ευρώ, διαπιστώθηκε ότι είχε προχωρήσει σε υπερτιμολογήσεις 455.000 ευρώ με το τέχνασμα λήψης εικονικών τιμολογίων.

Στην εν λόγω επιχείρηση επεβλήθησαν πρόστιμα 1.822.000 ευρώ και προτάθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης να ανακτηθεί το σύνολο της επιχορήγησης.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΟΣ - gkouros@naftemporiki.gr

Σχολιάστε το άρθρο

Απομένουν 3000 χαρακτήρες αποστολή
Τα πιο πρόσφατα σχόλια
DKK[85.75.2xx.xxx]
04/07/2013 15:23

Ε τωρα μπορω να κοιμαμαι ησυχος κατα το
παληα μου τεχνη κοσκινο

εγώ[94.68.1xx.xxx]
04/07/2013 13:49

Οι έλληνες έχουμε αποδήξει-δια της ψήφου μας-οτι δεν θέλουμε αξιόλογους πολιτικούς στη βουλή!
Επι Σημίτη ,ο Γιαννίτσης καρατομήθηκε επειδή πρότεινε ενα ολοκληρωμένο(αλλά επώδινο)ασφαλιστικό νομοσχέδιο.
Ο Αλέκος Παπαδόπουλος όταν τα έβαλε με τα πιράνχας στην δημόσιο υγεία εξεδιώχθη κακήν-κακώς!
Εμείς-ο "σοφός λαός-θέλουμε χαϊβάνια και παραμυθάδες.
Για ποιόν λόγο λοιπόν να ξεσηκωθούμε????
Εχουμε τους ηγέτες που μας αξίζουν.

Υ.Γ.να σταματήσει η ηλίθια ρήση "όλοι το ίδιο είναι".Δεν είναι.

wetterauer[87.166.1xx.xxx]
04/07/2013 12:46

"Μόνο όταν δούμε ΟΛΟΥΣ τους Ελληνες στην πλατεία θα υπάρξει μέλλον."

Το πιστεύω απόλυτα, αλλά δεν θα γίνει ποτέ, διότι ο Ελληνας ζει με πολλή φαντασία, ελπίζει, ότι κάπως και κάποιος θα βολέψει τα συμφεροντά του.
Και πολύ άδικο δεν έχει, οι Κουτόφραγκοι πληρώνουν αβέρτα, εφόσον διοικούν χαζοί ηγέτες όπως η κ. Μέρκελ, την οποία και βρίζουμε από πάνω. Η νοοτροπία ενός λαού δεν διορθώνεται σε δεκαετίες, δηλ. έτσι θα συνεχίσουμε και χειρότερα, λυπούμαι πάρα πολύ γιά τους νέους ανθρώπους.

περισσότερα
διαβάστε όλα τα σχόλια (8)

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα