ΕΥΔΑΠ: Μέρισμα 0,15 ευρώ για τη χρήση 2012

Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2013 13:07
UPD:13:11

Σε 0,15 ευρώ ανά μετοχή ανέρχεται το μέρισμα της ΕΥΔΑΠ για τη χρήση 2012, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης Ιουνίου 2013.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 25% (0,0375 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με το ν.3943/2011), και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,1125 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013, ενώ η ημερομηνία αποκοπής είναι η Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013 από την Τράπεζα Πειραιώς.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα