Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

Τρίτη, 04 Ιουνίου 2013 12:19

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

(Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

 

 Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η   Λ Α Θ Ο Υ Σ

 

 

Πληροφορούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ότι στην Πρόσκληση της Ειδικής Συνέλευσης των Μετόχων της μειοψηφίας έτους 2013 καθώς και στην Πρόσκληση της 31ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2013, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την 28η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. και 11.00 π.μ. αντίστοιχα, εκ παραδρομής αναγράφεται ως ημερομηνία καταγραφής η 21η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή αντί της ορθής ημερομηνίας καταγραφής που είναι η 23η Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα